Przemysł obronny

MSPO 2023: VIGO Photonics i PCO razem dla wojskowej optoelektroniki

Autor. W. Kaczanowski/Defence24.pl

VIGO Photonics S.A., globalny producent zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych podpisał 7 września br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach list intencyjny z PCO S.A. dotyczący współpracy mającej na celu opracowanie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego pola walki rozwiązań, w szczególności matryc podczerwieni opartych o technologie supersieci T2SL (Type II Superlattice).

Reklama

Materiał sponsorowany

Reklama

PCO jest wiodącym producentem wysokiej klasy sprzętu optoelektronicznego, rozwijającym kompetencje w zakresie nowych technologii obronnych, wytwarzającym m.in. kamery termowizyjne do zastosowań wojskowych. Dzięki współpracy VIGO i PCO efektywnie będą mogły wdrażać polskie rozwiązania półprzewodnikowe do wojskowych urządzeń technologii podczerwieni. Produkty nowej generacji będą dostarczały nowych możliwości w szerokim zakresie widmowym polskim oraz sojuszniczym siłom zbrojnym w obszarze zobrazowania i sensoryki.

Autor. W. Kaczanowski/Defence24.pl

Współpraca VIGO i PCO obejmowała będzie następujące obszary: zabezpieczenie łańcucha dostaw, rozwiązania wykrywania zagrożeń na polu walki oraz przygotowania i realizacji strategii technologicznej obu podmiotów. Efektem współpracy ma być wdrożenie polskich matryc, opracowanych przez VIGO, do produkcji oraz wprowadzenie ich do obrotu, w tym dystrybucji przez PCO. Podjęcie wdrożenia lub produkcji na bazie wspólnie wytworzonych technologii może nastąpić jedynie u jednej ze stron lub w innym podmiocie określonym wspólnie przez strony.

Reklama

Czytaj też

Jak zaznaczył Witold Słowik, Prezes Zarządu PCO S.A., dzisiejsze porozumienie jest dla PCO S.A. ważnym krokiem. Spółka ma nadzieję, że dzięki temu porozumieniu w przyszłości wraz z VIGO podjęte zostaną wspólne działania w zakresie swoich kompetencji i potencjału, zmierzające do ustanowienia i rozwijania współpracy przy opracowaniu oraz wdrożeniu do produkcji i obrotu chłodzonych matryc IR, które PCO S.A. będzie wykorzystywało w wyrobach własnych oraz będzie ich dystrybutorem. "Liczymy na to, że wypracowane rozwiązania spełnią oczekiwania polskiego wojska, a powstałe dzięki tej współpracy produkty będą jeszcze bardziej innowacyjne niż do tej pory" - dodał Witold Słowik.

Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A. stwierdził natomiast, że jest bardzo zadowolony ze wspólnego przedsięwzięcia z PCO, w zakresie przygotowania i wdrożenia technologii matryc podczerwieni w polskiej armii. Dodał również, że dzięki współpracy między VIGO Photonics a PCO S.A. Polska dołączy do elitarnego grona krajów posiadających własne technologie półprzewodnikowe, które mogą znaleźć zastosowanie w najnowocześniejszych urządzeniach optoelektronicznych na współczesnym polu walki.

Czytaj też

Inicjatywa wzmocni bezpieczeństwo Polski oraz zmniejszy ryzyko przerwania łańcuchów dostaw krytycznych komponentów, które dotychczas polski przemysł zbrojeniowy musiał sprowadzać z zagranicy. Jednocześnie nasza współpraca pozwoli na skok technologiczny i wprowadzenie do użytku najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym tzw. supersieci T2SL, które umożliwiają osiągniecie lepszych parametrów od dotychczas stosowanych produktów.

W ostatnim czasie uzyskaliśmy pozytywne wyniki testów demonstratorów detektorów matrycowych. Jest to dla nas szczególnie ważne, bowiem planujemy w ciągu dwóch lat uruchomienie seryjnej produkcji tego typu detektorów, znajdujących zastosowanie w branży wojskowej, przede wszystkim w pojazdach wojskowych wyposażonych w kamery termowizyjne. Docelowo chcielibyśmy się stać głównym dostawcą detektorów matrycowych dla polskiego przemysłu wojskowego, a także rozszerzyć współpracę w podstawowym biznesie VIGO detektorów i modułów detekcyjnych.
Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics S.A.

Czytaj też

Jednym z elementów strategii VIGO jest rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w wojsku. Matryce detektorów podczerwieni, zawierające setki tysięcy lub miliony aktywnych pikseli, wykorzystywane są w kamerach termowizyjnych do zastosowań wojskowych oraz kosmicznych.

Matryce, oprócz aktywnej struktury półprzewodnikowej wykrywającej promieniowanie podczerwone, zawierają również złożony układ chłodzenia oparty o tzw. chłodziarki Stirlinga, jak również krzemowe układy odczytowe. Produkcja tych matryc wymaga też specjalnych technologii hermetyzacji całego układu. Matryce VIGO oparte będą o najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym o tzw. supersieci T2SL (Type II Superlattice), które oferują lepszą jakość i powtarzalność produktu, a także umożliwiają pracę detektora w wyższych temperaturach.

Czytaj też

Od kilku kwartałów sygnalizujemy wyraźnie rosnące przychody z naszego segmentu wojskowego. W I półroczu 2023 roku przychody tego segmentu łącznie wyniosły ponad 6 mln zł (w tym 3 mln zł w Polsce). Jest to efektem sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność w USA i Europie, w tym w Polsce. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż w tym segmencie będzie się nadal zwiększać. Kilka dni temu podpisaliśmy wieloletni kontrakt na dostawę detektorów dla PGZ, teraz podpisaliśmy list intencyjny z PCO dotyczący matryc – to wymierne potwierdzenie bardzo dobrych perspektyw dla naszego segmentu wojskowego.
Adam Piotrowski

VIGO Photonics uczestniczy w dniach 5-8 września w XXXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach , podczas którego prezentuje produkty przeznaczone do wykorzystania w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

W dn. 29 sierpnia br. VIGO poinformowało o podpisaniu z podmiotem z Grupy PGZ umowy na  dostarczenie detektorów o łącznej wartości 15,8 mln zł (na dzień podpisania umowy) do końca 2035 roku. Detektory VIGO dla Grupy PGZ są jednym z najbardziej istotnych komponentów opracowanego przez polskie podmioty systemu tłumienia wybuchu i gaszenia pożaru w czołgach, wozach bojowych oraz innych pojazdach o przeznaczeniu zarówno wojskowym jak i cywilnym.

Materiał sponsorowany

Czytaj też

Komentarze