Przemysł obronny

MSPO 2023: Dookrężne oczy Borsuka

BWP Borsuk podczas MSPO 2023, widoczne elementy systemu SOD
BWP Borsuk podczas MSPO 2023, widoczne elementy systemu SOD
Autor. Wojciech Kaczanowski/Defence24.pl.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z Zielonki prezentują po raz pierwszy na tegorocznych targach MSPO System Obserwacji Dookrężnej, przeznaczony dla Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk.

Reklama

Artykuł sponsorowany, partner publikacji WZE S.A.

Reklama

System SOD jest systemem wizyjnym zaprojektowanym dla NPBWP Borsuk, rozwijanego w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zapewnia on żołnierzom możliwość obserwacji pełnego bliskiego otoczenia wozu (w kącie 360 stopni), w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym, niezależnie od oświetlenia i warunków panujących na zewnątrz pojazdu.

Na SOD składają się: Blok Komputera Sterującego (umożliwiający sterowanie systemem oraz wyświetlanie obrazu i innych parametrów w kabinie kierowcy), Terminale Desantu (wyświetlające zobrazowanie w kabinie desantu wozu), Blok Przetwarzania Obrazu (blok odpowiadający za cyfrową obróbkę sygnału) oraz Zestaw Głowic Optoelektronicznych. Każda z głowic wyposażona jest w kamery dzienne oraz termowizyjne polskiej firmy Etronika, zapewniające korzystne warunki obserwacji w różnych warunkach atmosferycznych.

Reklama
Elementy SOD pokazywane przez WZE
Elementy SOD pokazywane przez WZE
Autor. Wojciech Kaczanowski/Defence24.pl

System SOD daje nie tylko możliwość obserwacji, ale umożliwia uruchamianie zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu i analizy danych oraz ich automatyczne przetwarzanie (detekcja, identyfikacja, śledzenie). Integracja z innymi systemami NPBWP, takimi jak moduł wieżowy ZSSW-30, System Diagnostyki i Kontroli (SKiD - produkcji WZE S.A.), czy system nawigacji inercyjnej Talin daje możliwość koordynowania prowadzonych działań i – przykładowo – szybkiego kierowania systemu ZSSW-30 na zagrożenia wykryte podczas obserwacji dookrężnej, lub też stawiania zadań żołnierzom desantu przedstawiając im wizualną informację o położeniu i zagrożeniach na zewnątrz.

Bwp Borsuk Kielce
BWP Borsuk podczas MSPO 2023
Autor. Wojciech Kaczanowski/Defence24.pl

W przyszłości przewiduje się wdrożenie dodatkowych funkcjonalności do Systemu Obserwacji Dookrężnej SOD. W szczególności planowane jest wprowadzenie elementów rozszerzonej rzeczywistości (AR), dzięki czemu załoga pojazdu będzie mogła obserwować teren znajdujący się za pancerzem z jeszcze większą dokładnością odwzorowania. Wprowadzone mają także zostać elementy sztucznej inteligencji (AI), co pozwoli na klasyfikację obiektów znajdujących się w otoczeniu NPBWP, lub innego wyposażonego w ten sprzęt wozu bojowego.

W praktyce może oznaczać to wstępną ocenę wykrytego celu przez system „sztucznej inteligencji" oraz zasugerowanie priorytetu w zakresie podejmowanych działań dla żołnierzy. Z kolei po wdrożeniu modułów rozszerzonej rzeczywistości obraz z kamer będzie przekazywany w sposób zintegrowany, w połączeniu z danymi pochodzącymi z innych sensorów czy systemów – na przykład zarządzania polem walki. Zestawiony w ten sposób obraz będzie mógł również być wyświetlany za pomocą zaawansowanych systemów zobrazowania, takich jak np. gogle rozszerzonej rzeczywistości AR.

SOD Borsuk
SOD Borsuk
Autor. WZE S.A.

Uniwersalność SOD

System SOD ma otwartą architekturę. Może zostać dostosowany do różnych platform lądowych, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych, tak wprowadzonych już na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP, jak i dopiero planowanych. Z kolei źródłami informacji dla niego mogą być nie tylko wspomniane systemy TALIN, SKID, ZSSW czy system zarządzania walką, ale też systemy służące do akustycznego wykrywania źródeł ognia czy sensory aktywnego systemu ochrony. Wszystko to pozwoli stworzyć spójny obraz sytuacji wokół wozu bojowego, pozwalając załodze „widzieć przez pancerz" i reagować w czasie rzeczywistym na pojawiające się zagrożenia. Z kolei dane wykryte przez sensory Borsuka będą mogły być przetwarzane i wysyłane do wyższych szczebli dowodzenia, w celu wykorzystania zarówno taktycznego, jak i operacyjnego.

Istotną zaletą systemu SOD jest też jego skalowalność - w zależności od potrzeb można do niego podłączyć różną liczbę głowic optoelektronicznych oraz terminali. Poszczególne komponenty SOD są programowalne, dzięki czemu można wdrażać różne rozwiązania z zakresu zaawansowanego rozpoznania i przetwarzania obrazu pojawiające się wraz z rozwojem technologii, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami użytkownika. W szczególności elastyczność systemu SOD pozwala dostosować protokoły komunikacyjne do wymiany danych z dowolnym systemem pokładowym pojazdu.

SOD może obsługiwać zarówno sygnał cyfrowy, jak i analogowy, i może przetwarzać dane z sensorów różnych typów. Ma więc duży potencjał rozwojowy i będzie istotnym elementem wyposażenia zarówno NPBWP Borsuk, jak i innych pojazdów.

Elementy systemu SOD pokazywane przez WZE
Elementy systemu SOD pokazywane przez WZE
Autor. Wojciech Kaczanowski/Defence24.pl

Wyposażanie wozów bojowych w tego rodzaju rozwiązania zwiększa zarówno ich przeżywalność, jak i możliwości rażenia celów. Dzięki SOD można reagować na zagrożenia pojawiające się z każdego kierunku, nawet jeśli nie są one obserwowane przez dowódców i celowniczych za pomocą przyrządów obserwacyjnych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy wozy bojowe mogą być zagrożone na przykład przez pododdziały piechoty z wyrzutniami ppk czy inne elementy w rodzaju amunicji krążącej. Wiodące państwa NATO dążą do instalacji podobnych rozwiązań na swoich wozach bojowych, w ramach realizowanych programów modernizacyjnych.

SOD będzie więc jednym z kluczowych elementów wyposażenia Borsuka, ale w przyszłości może także stać się standardem na innych platformach Wojsk Lądowych. Cechą charakterystyczną tego systemu jest otwarta architektura, skalowalność i możliwość integracji obrazów i danych z systemów pokładowych wozów bojowych oraz programowalność komponentów pod wymogi klienta. Funkcjonalności SOD zwiększają świadomość sytuacyjną członków załóg i żołnierzy desantu pozwalając na optymalne wykorzystanie sił i środków na polu walki oraz uniknięcie zaskoczenia przez przeciwnika.

SOD na Borsuku
SOD na Borsuku
Autor. Wojciech Kaczanowski/Defence24.pl

SOD jest kolejnym już projektem Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w zakresie systemów elektronicznych przeznaczonych dla wozów bojowych. W WZE S.A. produkowany jest też na licencji firmy Honeywell system nawigacji inercyjnej TALIN, wprowadzony do Wojska Polskiego w ramach programu KTO Rosomak oraz System Diagnostyki i Kontroli (SKID), integrujący sterowanie wszystkimi kluczowymi podzespołami NPBWP Borsuk.

Systemy SOD i SKID to własne opracowania WZE S.A., z dużym potencjałem rozwojowym.

Artykuł sponsorowany, partner publikacji WZE S.A.

Komentarze (6)

 1. Darek S.

  A jak pytałem dziś na MSPO o potrzebę montażu tego typu systemu na pojazdach typu Rosomak, Leopard itp. wystawcy twierdzili, ale po co, wojsko tego nie chce.

 2. Pitbull

  Czyli system podobny do tego izraelskiego, ktory miał mieć Redback i dlatego miałbyc lepszy od Borsuka. Na szczęście Redback nie przeszedł tygodniowych testów na Polskim poligonie, a system obserwacji dookolnej rozwinięto w Polsce w pare miesięcy.

 3. Szwejk85/87

  Poproszę implementować w K2pl, koniecznie, już teraz !

 4. Chyżwar

  System dookólny jest więc aż się prosi "przeźroczysty pancerz" podobny do Iron Vision.

 5. Olender

  Oby udało się zrealizować wszystko w takim zakresie jakim chcemy... Można mieć najsilniejszy pancerz i najsilniejszą broń ale nic z tego jak nie będziemy znali sytuacji na polu walki...

 6. Uśmiechnięty Albert

  Dookrężne? Dookolne od słowa dookoła.