Strona główna

Aktualizacja Planu Modernizacji Technicznej do września. Prezentacja na MSPO?

Szef IU gen. bryg. dr Adam Duda. Fot. Defence24.pl
Szef IU gen. bryg. dr Adam Duda. Fot. Defence24.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że zaktualizowany program modernizacji technicznej zostanie przygotowany do września 2016 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że główne założenia mogą zostać zaprezentowane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki poinformował, że redefinicja planu modernizacji technicznej będzie opierała się na trzech podstawowych założeniach: ocenie potrzeb Sił Zbrojnych, czasu – okresu w którym sprzęt może zostać dostarczony oraz wykorzystania udziału polskiego przemysłu.

Powołany został zespół zadaniowy, który ma przedstawić założenia na najbliższe trzy lata. Rezultaty jego prac będą mogły zostać przedstawione w połowie września. Z nieoficjalnych informacji wynika, że główne założenia będą przedstawione podczas MSPO.

Wśród priorytetów wiceminister Kownacki wymienił system obrony powietrznej, cyberbezpieczeństwo, modernizację marynarki wojennej, wojsk pancernych i obrony terytorialnej. Zaznaczył, że koszt programu Narew wynosi ponad 20 mld zł, a Wisła – około 40 mld zł. Dlatego konieczna będzie ocena, który z nich będzie bardziej przydatny w pierwszej kolejności. Ma ona również dotyczyć zakresu wykorzystania polskiego przemysłu.

Bartosz Kownacki zaznaczył jednocześnie, że zdolności, jakie zostały wymienione w przyjętych przez poprzedników planach modernizacyjnych, są potrzebne armii. Z przytoczonego przez ministra podsumowania kosztów poszczególnych programów wynika, że znacznie przekraczają one dostępne fundusze. Dlatego konieczne stanie się wyznaczenie priorytetów.

Bartosz Kownacki poinformował, że do 2019 roku w budżecie na modernizację techniczną przeznaczonych jest około 32 mld złotych. Zaznaczył, że około połowa tej kwoty ma być wydatkowana w związku z umowami, które już zostały podpisane.

W latach 2017-2019 kierownictwo MON będzie więc swobodnie dysponować na modernizację kwotą rzędu 16 mld zł. 2 miliardy mają być wydatkowane na program operacyjny, związany z wyposażeniem Obrony Terytorialnej. Zakres modernizacji będzie oczywiście większy, jeżeli w budżecie znajdą się dodatkowe środki.

Istotne znaczenie przy realizacji zredefiniowanego PMT będzie mieć również ocena możliwości wykorzystania własnego potencjału przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zgodnie z zapewnieniami sekretarza stanu w MON ten element będzie uwzględniony w znacznie większym stopniu, niż w działaniach poprzedniego kierownictwa resortu.

Szef Inspektoratu Uzbrojenia generał Adam Duda uściślił, że aktualizacja Planu Modernizacji Technicznej opracowywana jest na lata 2016-2022 zgodnie z decyzją szefa MON z 24 czerwca 2016 roku. Uwzględnia ona wymienione wcześniej przez Bartosza Kownackiego pięć obszarów priorytetowych. Celem prac, realizowanych pod kierownictwem szefa Sztabu Generalnego jest opracowanie i przedstawienia do zatwierdzenia szefowi MON projektu na lata 2017-2022, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019.

 

Źródło:MSPO / MSPO Defence24

Komentarze