Strona główna

XX MSPO - Grupa WB: "ożywiamy wozy bojowe"

Wóz rozpoznania artylerii na podwozu Żubra, który został zintegrowany z wyposażeniem zadaniowym przez Grupę WB - fot. Łukasz Pacholski
Wóz rozpoznania artylerii na podwozu Żubra, który został zintegrowany z wyposażeniem zadaniowym przez Grupę WB - fot. Łukasz Pacholski

Grupa WB jest, z całą pewnością, zespołem specjalistów z branży integracji wyrobów elektronicznych pracujących na rzecz rozwoju sił zbrojnych. Dzięki nim skorupy wozów bojowych po prostu ożywiają.Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie ciężka praca firm skonsolidowanych w Grupie oraz współpracy z innymi partnerami handlowymi. W tym drugim przypadku, na pierwszym miejscu, należy wymienić HSW, dla której Grupa WB dostarcza systemy dla szerokiego spektrum produktów artyleryjskich.

Jednym z nich jest wóz rozpoznania artyleryjskiego, który powstał siłami HSW, Grupy WB oraz AMZ Kutno, jako element programu modułu ogniowego Rak. Pojazd bazuje na podwoziu rodziny Żubr, którego wyposażenie elektroniczne powstało, bądź zostało zintegrowane siłami Grupy WB.

W ramach prac pracownicy Grupy WB wykonali następujące przedsięwzięcia: zintegrowali system rozpoznania składający się z radaru pola walki oraz głowicy obserwacyjnej, zainstalowanych na podnoszonym maszcie, zamontowali pokładowy zestaw łączności FONET wraz z oprogramowaniem zestawu kierowania ogniem TOPAZ i zintegrowali go z radiostacją UKF RRC-9311AP, zaprojektowali i wykonali zestaw komputerów dla zautomatyzowanych stanowisk pracy dla osób funkcyjnych oraz zintegrowali wszystkie podsystemy w jedną działającą całość.

Co ważne, pojazd ten powstał w wyniku zapotrzebowania Wojska Polskiego i będzie to (zapewnie) pierwszym nowoczesnym pojazdem rozpoznawczym, który trafi do arsenału polskich żołnierzy od dawna.

(ŁP)
Źródło:MSPO / MSPO Defence24

Komentarze