Autor

Jarosław Ciślak

Redaktor

Jarosław Ciślak – analityk i dziennikarz specjalizujący się w tematach dotyczących sił zbrojnych Polski, ZSRR/Rosji, Ukrainy, Białorusi, Chin i niektórych innych państw z ponad 30-letnim stażem. Posiada również 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w przemyśle stoczniowym i offshore. Od początku lat 90-tych XX wieku współpracował z różnymi wydawnictwami specjalistycznymi o tematyce wojskowej. Autor m. in. książki pt. „Polska Marynarka Wojenna 1995” i licznych artykułów.