Reklama

Strona główna

Rusza program Delfin dla Marynarki Wojennej RP

Polskie okręty rozpoznawcze: ORP „Nawigator”(262) i ORP „Hydrograf” (263). Fot. M.Dura
Polskie okręty rozpoznawcze: ORP „Nawigator”(262) i ORP „Hydrograf” (263). Fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, który ma pomóc w przygotowania zamówienia na okręt rozpoznawczy „DELFIN”: „Zdolność do prowadzenia rozpoznania elektronicznego w środowisku morskim”.

Ogłoszenie oznacza, że Inspektorat Uzbrojenia zamierza kontynuować proces pozyskania okrętu rozpoznania radioelektronicznego „DELFIN” w ramach programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Dialog techniczny ma pozwolić uszczegółowić dane, jakie zostaną pozyskane po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie o informację RFI wcześniej przesłane przez Inspektorat Uzbrojenia, przy czym wezmą w nim udział tylko te podmioty, które zostaną zakwalifikowane przez Siły Zbrojne.

Ma to pozwolić m.in. na: ocenę możliwości spełnienia przez oferowane projekty okrętu wymagań wstępnie określonych przez Marynarkę Wojenną, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, wstępne oszacowanie harmonogramu pozyskania oraz zasady nadzoru i odbioru jednostki.

Dialog ma być dwuetapowy. Pierwszy etap będzie trwał do 31 grudnia 2016 r., drugi - do 31 marca 2017 r. Zgłoszenia mają być przyjmowane do 14 września br.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

    Reklama