Strona główna

Rheinmetall o modernizacji Leopardów: Nasza propozycja to współpraca

Fot. J.Graf/Defence24.pl
Fot. J.Graf/Defence24.pl

Jednocześnie obok samej oferty, jesteśmy zainteresowani długookresową współpracą z polskim przemysłem. Szczególnie, że uważamy polski rynek za jeden z najbardziej interesujących dla nas z wieloma możliwościami na przyszłość. W końcu obok samych czołgów podstawowych z rodziny Leopard, produkujecie również całą flotę innych pojazdów wojskowych – mówi w rozmowie z Defence24.pl dr Michael Kara, członek zarządu Rheinmetall Defence.

Jacek Raubo: Polskie ministerstwo obrony jest zainteresowane modernizacją czołgów podstawowych Leopard 2, stąd też na wstępie pragniemy zapytać się jaką propozycję przygotował Rheinmetall dla Polski.

Dr Michael Kara, członek zarządu Rheinmetall Defence: Trzeba uściślić, że w zakresie modernizacji występujemy jako potencjalny podwykonawca, który będzie odpowiadał za dostarczenie pakietu modernizacyjnego. Naszą koncepcją jest przedstawienie odbiorcy produktu porównywalnego z wersją A5, zdefiniowanego przez wymagania MON. Zapewniam przy tym, że spełniamy te wymagania w zakresie zdolności oraz możliwości.

Jak będzie przebiegał ten proces?

Tak jak wspomniałem, Rheinmetall byłby podwykonawcą i partnerem technicznym w procesie modernizacji, ale to PGZ i Bumar Łabędy docelowo będą dokonywać samej modernizacji pojazdów, a my odpowiadać będziemy za opracowanie projektu modernizacji oraz prototyp nowej konstrukcji, a także odpowiednie przygotowanie załogi Bumaru oraz spółek PGZ. Będziemy też odpowiadać za doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych, już w trakcie trwania samej modernizacji czołgów podstawowych. Stąd też, po wykonaniu modernizacji pierwszych 18 maszyn, w tym 6 w Niemczech i 12 w Polsce pod nadzorem Rheinmetall Landsysteme, cały proces modernizacyjny zostanie przeniesiony właśnie do zakładów Bumar Łabędy.

Czy planujecie partnerstwo z innymi firmami, w tym polskimi?

Oczywiście. Drugim partnerem w programie ma być polskie PCO. Obecnie toczą się prace dotyczące integracji polskiego systemu zobrazowania termalnego, z naszymi rozwiązaniami, opracowanymi przez Rheinmetall Defence Electronics z siedzibą w Bremie. Jesteśmy przekonani, że ostatecznie uda się nam zintegrować nasze systemy z produktami oferowanymi przez polską firmę. Drugą ważną sprawą dla całego projektu modernizacji jest dialog pomiędzy wspomnianym PCO a AIRBUS Defence and Space. Jednak w tym przypadku kluczowymi informacjami technicznymi oraz szczegółową wiedzą o postępach rozmów dysponuje AIRBUS. Jesteśmy przekonani, że polskie komponenty odegrają ważną rolę w modernizacji czołgów. Kolejnym ważnym partnerem, o którym muszę wspomnieć, jest dla nas IBD. To właśnie oni w naszym programie odpowiedzialni są za kwestie ochrony oraz zabezpieczenia balistycznego pojazdów. Oczywiście rozwiązania w tym zakresie w pełni odpowiadają specyfikacji opracowanej przez MON. Jednocześnie muszę stwierdzić, że istnieje silne przekonanie ze strony IBD o możliwości zaangażowania polskiego przemysłu w produkcję elementów opancerzenia.

Czym wyróżnia się i jakie są największe zalety obecnej oferty Rheinmetall Defence w zakresie modernizacji czołgów podstawowych Leopard?

Trzeba przyznać, że przywoływana przeze mnie koncepcja modernizacji do poziomu A5 ma już swoje lata. Na obecną propozycję Rheinmetall Defence składają się zaś wyłącznie najnowsze technologie i rozwiązania. Przykładem może być zastosowanie systemów zobrazowania termalnego trzeciej generacji, opracowanych przez PCO. Nie można zapomnieć o wszystkich zaawansowanych technologicznie systemach dowodzenia, przygotowanych przez nas w ramach programu modernizacyjnego. Wszystko co oferujemy dla Leopardów to technologie na najwyższym poziomie. Naszą przewagą jest, że samodzielnie dysponujemy zdolnościami oraz możemy zaproponować wszystkie systemy wymagane do przeprowadzenia pełnej modernizacji zgodnie z zaprezentowanymi założeniami.

Jaka można pokrótce wskazać najważniejsze elementy filozofii obecnej oferty Rheinmetall Defence względem modernizacji czołgów podstawowych Leopard, szczególnie w kontekście dotychczasowych turbulencji wokół programów modernizacyjnych polskich Leopardów.

Oferujemy polskim siłom zbrojnym produkt najwyższej jakości pod względem funkcjonalności oraz technologicznego zaawansowania. Jednocześnie obok samej oferty, jesteśmy zainteresowani długookresową współpracą z polskim przemysłem. Szczególnie, że uważamy polski rynek za jeden z najbardziej interesujących dla nas z wieloma możliwościami na przyszłość. W końcu obok samych czołgów podstawowych z rodziny Leopard, produkujecie również całą flotę innych pojazdów wojskowych. Stąd też jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że w dłuższej perspektywie będzie możliwa współpraca z polskimi partnerami nad kolejnymi projektami, takimi jak wozy zabezpieczenia technicznego czy też nowymi bojowymi wozami piechoty. W tym kontekście dostrzegamy nie tylko możliwość zaoferowania naszych produktów, ale również podzielenia się naszymi dotychczasowymi bogatymi doświadczeniami w tym zakresie. Dlatego tak ważna dla nas jest sprawa tzw. polonizacji.

Kryzys ukraiński ewidentnie zmienił perspektywę patrzenia na współczesne bezpieczeństwo w Europie i rolę ciężkiego uzbrojenia w obrębie sił zbrojnych. Stąd też chcielibyśmy zapytać się jaka jest przyszłość czołgu podstawowego na współczesnym polu walki i dlaczego warto dokonywać modernizacji?

Jeszcze trzy, cztery lata temu ludzie wieścili szybki koniec znaczenia roli czołgów podstawowych. Jednak jeśli spojrzymy z perspektywy dwunastu ostatnich miesięcy i wspomnianego kryzysu na Ukrainie, sytuacja zmieniła się diametralnie. Przykładowo w samych Niemczech podjęto decyzję o zainicjowaniu programu opracowania nowego czołgu podstawowego, co realnie nie byłoby możliwe trzy lata temu. Mamy więc do czynienia ze swoistym „renesansem” czołgów podstawowych, które są ważnym elementem w zakresie utrzymywania równowagi sił. Dlatego uważam, że czołg podstawowy będzie zawsze systemem, który jest wręcz wymagany do obrony granic państwa. Wskazują na to decyzje wojskowych planujących zwiększenie liczby tego rodzaju pojazdów i ich rozwój jakościowy.

Dziękujęmy za rozmowę.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24

Komentarze