Strona główna

MSPO 2016: Rodzina radiostacji programowalnych COMP@N spółki Radmor

Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.

Spółka Radmor S.A. wchodząca w skład WB Group prezentuje w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rodzinę radiostacji programowalnych COMP@N, które mogą pracować jako urządzenia przenośne lub przewoźne – np. w pojazdach wojskowych.

Czytaj więcej: Nowy Serwis Specjalny MSPO.Defence24.pl - Najnowsze informacje i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zapraszamy.

Rodzina radiostacji COMP@N oferowana przez RADMOR składa się w tej chwili z trzech urządzeń: Comp@n H07, Comp@n H08 i Comp@n H09. Przedstawiciele spółki podkreślają jednak, że „nie są to jedyne konfiguracje platformy COMP@N, a tylko propozycje ukierunkowane na specyfikę wykorzystania. Różnią się one przede wszystkim zastosowanymi w nich głównymi waveformami (WF), określającymi przeznaczenie radiostacji. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby na życzenie klienta jeden produkt wyposażyć w wiele WF-ów poszerzając znacznie jego możliwości i różnorodność potencjalnych przypadków użycia”.

Są to kolejne wersje polskich, doręcznych radiostacji definiowanych programowo SDR (Software Defined Radio), nad którymi spółka Radmor S.A. rozpoczęła prace już w 2000 roku. Zadanie było trudne, ponieważ w tamtym czasie technologia cyfrowego przetwarzania sygnałów dopiero się rozwijała. Konstruktorzy z Radmoru wskazywali przede wszystkim na: „niską jakość kompilatorów oprogramowania matryc FPGA, konieczność pracy z asemblerem procesorów sygnałowych (DSP) i niską wydajność procesorów ogólnego przeznaczenia (GPP)”.

Pomimo tych trudności prototyp doręcznej radiostacji szerokopasmowej 3505 klasy SDR już kilka lat później został zaprezentowany na targach MSPO w Kielcach, gdzie wyróżniono go nagrodą DEFENDER. Realizując późniejsze prace badawczo–rozwojowe w tej dziedzinie (samodzielnie oraz w ramach programów zagranicznych - m.in. ESSOR) spółka Radmor nabywała kolejne doświadczenie wykorzystywane m.in. w rozwiązaniach prezentowanych w tym roku w Kielcach.

Radmor
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl

Radiostacje programowalne COMP@N

Wszystkie radiostacje rodziny COMP@N są programowalne, co oznacza, że zmiany ich funkcjonalności dokonuje się jedynie poprzez zmianę oprogramowania. Dzięki temu urządzenia COMP@N według spółki RADMOR „charakteryzującą się niespotykaną dotąd na rynku uniwersalnością, elastycznością i łatwością dostosowania funkcjonalności do wymagań użytkownika końcowego”.

W ten sposób spółka Radmor wyszła naprzeciw wymaganiom klientów, którzy oczekują radiostacji mogącej zmieniać dynamicznie swoją funkcjonalność w zależności od specyfiki sytuacji i okoliczności w jakich ma zostać użyta. W radiostacjach COMP@N poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania użytkownik może więc decydować, „czy będzie to urządzenie o podstawowej funkcjonalności (np. transmisja mowy w trybie rozsiewczym), czy będzie pracować w oparciu o bardziej złożone mechanizmy (np. radiostacja typu MANET) lub też pozwoli na wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji”.

Radmor proponuje klientom już gotowe rozwiązania: różne waveformy (WF) decydujące o zakresie obsługiwanych częstotliwości pracy oraz różne rozwiązania Bloku Cyfrowego Przetwarzania (BCP). Moduły BCP mają więc już określone i wyspecyfikowane przeznaczenie i dostępną mocą obliczeniową, albo też mogą być zaprojektowane przy współpracy z klientem np. realizując funkcjonalność określonego waveformu.

Spółka Radmor podkreśla, że lista wyspecyfikowanych już funkcjonalności gwarantowanych przez gotowe WF nie jest zamknięta. Specjaliści z tej firmy cały czas pracują bowiem nad implementacją kolejnych i rozwojem już istniejących waveformów. Spółka jest więc gotowa do zaproponowania gotowego już urządzenia, albo do przygotowania dedykowanego BCP, zgodnego z konkretnymi, szczegółowymi wymaganiami klienta.

Wykorzystanie opracowanego w ten sposób Bloku Cyfrowego Przetwarzania pozwala na wyposażenie radiostacji w nieznane i nieudostępniane producentowi mechanizmy kryptograficzne czy waveformy. Tak się stało w przypadku współpracy RADMOR S.A. z firmą Reutech.

Radmor1
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.

Ogólna specyfikacja platformy COMP@N

Jeżeli chodzi o zakres obsługiwanych częstotliwości to ewentualni nabywcy radiostacji COMP@N mogą wybierać urządzenia pracujące w jednym z trzech pasm: 20 – 520 MHz, 30 -137 MHZ i 225 – 400 MHz. Najbardziej uniwersalnym i zapewniającym największy wachlarz możliwości w zakresie obsługiwanych WF-ów zapewnia blok RF pracujący w zakresie 20-520MHz.

Urządzenia mają te same wymiary (bez anteny 220 x 86 x 44 mm), masę (z baterią i anteną mniejszą niż 1000 g) oraz mają wbudowany odbiornik GPS. Nadajnik ma moc wyjściową, programowalną o maksymalnej mocy 5 W, z tłumieniem harmonicznych większym niż 50 dBc oraz stabilnością częstotliwości ± 1 ppm. Odbiornik ma czułość 116 dBm (SINAD 20 dB), selektywność sąsiedniokanałowa większą niż 50 dB i jest wyposażony w blokadę szumów (tonu, poziomu szumu).

Radiostacja Comp@n H07

Radiostacja w wersji Comp@n H07 może być stosowana jako przenośny środek łączności dla żołnierza oraz jako pomocniczy środek łączności do instalacji stacjonarnej i na pojazdach kołowych. Przeznaczona jest do łączności fonicznej, w tym: łączności taktycznej bliskiego zasięgu VHF i UHF dla sił lądowych; łączności taktycznej bliskiego zasięgu VHF dla sił lotniczych oraz do łączności ze służbami paramilitarnymi i cywilnymi, wykorzystującymi kanały radiowe i rodzaje modulacji dostępne w radiostacji.

Urządzenie to pozwala na:

  • transmisję analogową fonii na stałej częstotliwości;
  • transmisję cyfrową fonii na stałej częstotliwości i ze skokami częstotliwości (100 skoków/s);
  • szyfrowanie mowy;
  • odczyt pozycji GPS z wbudowanego odbiornika GPS;
  • tworzenie zestawów retransmisyjnych

Radmor
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.

Radiostacja Comp@n H08

Radiostacja Comp@n H08 posiada zaimplementowany m.in. waveform W2FH umożliwiający realizację jednoczesnej transmisji mowy i danych (z portu szeregowego, GPS, Situation Awareness). W2FH to wąskopasmowy WF klasy EPM (Electronic Protective Measures) umożliwiający realizację silnie zabezpieczonej transmisji mowy i danych, pracujący w trybie hoppingowym, zapewniający funkcjonalności LPD (Low Probability of Detection), LPI (Low Probability of Interception) i AJ (Anti-Jamming).

W2FH posiada dodatkowo mechanizm synchronizacji, który nie wymaga użycia systemu nawigacji satelitarnej GNSS (np. GPS).

Radiostacja Comp@n H09

Radiostacja Comp@n H09 posiada zaimplementowany m.in. waveform BMS IP WF. Pozwala on na integrację radiostacji z sieciami IP, jednoczesną transmisję głosu i danych (dane IP, dane pochodzące z sensorów, transparentna transmisja danych z portu szeregowego, dane GPS, dane SA - Situation Awareness, zwiększone zasięgi usług mowy i danych – multihop relay).

BMS IP to wąskopasmowy waveform typu MANET (Mobile Ad-Hoc Network), umożliwiający transmisję cyfrowej mowy (np. MELPe), danych IP, Situation Awareness, pozycji GPS i innych informacji wymaganych w systemach zarządzania polem walki BMS (Battlefield Management System).

Artykuł opracowano na podstawie materiałów RADMOR S.A.  - http://www.radmor.com.pl

Czytaj też: Informacje z MSPO 2016 - wiadomości i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24

Komentarze