Reklama

Strona główna

MSPO 2016: Przemysł zbrojeniowy siłą napędową całej gospodarki

Fot. Defence24.pl.
Fot. Defence24.pl.

W Kielcach zainaugurowany został właśnie XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas ceremonii otwarcia podkreślano znaczenie rozwoju przemysłu zbrojeniowego dla rozwoju całej polskiej gospodarki.

Na oficjalnym otwarciu jako pierwsza głos zabrała Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyska, która powitała wszystkich zebranych gości XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, podkreślając w swoim wystąpieniu fakt, że mamy do czynienia z niepewnym czasem w światowym bezpieczeństwie. Jednocześnie wskazywała, że targi zbrojeniowe są wizytówką w zakresie rozwoju Polski, a także szansą dla mniejszych miejscowości. Wojewoda zauważyła, że Polska prezentuje się jako stabilny partner biznesowy, nie tylko w przypadku samego MSPO, ale i w szerszym wymiarze. Tak czy inaczej same targi to jej zdaniem istotne miejsce na mapie rozwoju przemysłu obronnego, wpisujące się w plan rozwoju polskiego przemysłu, który stanowi priorytet dla rządu. To właśnie przemysł zbrojeniowy ma być fundamentem silnego państwa i MSPO jest częścią tego procesu. Bardzo mocno odwołano się przy tym do tradycji rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie istnienia II RP.

Dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce, stwierdził przekazując słowa wprowadzenia do MSPO, że jedno pozostaje niezmienne od lat - jest to przekonanie, że organizując kolejne targi zbrojeniowe można robić coś istotnego dla regionu oraz całego kraju. Co więcej samo MSPO jest już zaliczane do światowej czołówki tego rodzaju wydarzeń. Najważniejsze firmy zbrojeniowe mówią już o obecności w Kielcach, jako jednym z najważniejszych miejsc na mapie podobnych przedsięwzięć w skali Europy i świata. Prezes stwierdził, że MSPO „bije w naszych sercach i w sercu COP-u” i jest to świętokrzyski wkład w budowę bezpieczeństwa Polski. W dodatku w każdym roku można się pochwalić chociażby premierowymi pokazami polskiego sprzętu oraz naszych krajowych rozwiązań technologicznych. Stąd też MSPO jest czymś w rodzaju okna na świat całej polskiej zbrojeniówki. W swoim wystąpieniu podkreślił również, że Obrona Terytorialna po raz pierwszy w sposób tak szeroki jest elementem targów.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zaznaczył w swym wystąpieniu, iż MSPO to jedno z trzech największych wydarzeń tego typu w Europie. Kielce są miejscem, gdzie demonstruje się przemysł zbrojeniowy nie tylko z Europy, ale i z całego świata. Współcześnie istnieje konieczność posiadania własnych zdolności obronnych, a bez dobrego przemysłu zbrojeniowego ich nie ma. Minister stwierdził, że rząd przykłada do rozwoju przemysłu obronnego dużą wagę, gdyż jest on kołem zamachowym i sposobem na umacnianie gospodarki. Te kwestie splatają się ze sobą i są nierozłączne.

Minister podkreślił wzrost zainteresowania targami w Kielcach, który jego zdaniem można odczytywać jako wynik realnego wzrostu gospodarczego. Oceniając rolę PGZ, stwierdził, że jej udział jest istotny oraz niezmiernie ważny dla Polski, lecz nie oznacza to, że nastąpi marginalizacja firm prywatnych z sektora zbrojeniowego. Jednak należy jasno powiedzieć, że władze będą przywiązywać dużą uwagę do rozwoju państwowego przemysłu zbrojeniowego. Musi nastąpić synergia pomiędzy wzrostem siły zbrojnej i rozwojem polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowoczesność technologiczna jest wyróżnikiem tegorocznego MSPO. Salon jest sercem wymiany gospodarczej, które wzmacnia cały przemysł.

Szef BBN Paweł Soloch odczytał list prezydenta Polski skierowany do uczestników MSPO. Prezydent podkreślił w nim, że zdolności obronne powinny być stałą troską rządzących. Sama Polska przyjmuje z zadowoleniem postanowienia szczytu NATO, zaś wyzwaniem czasu jest modernizacja naszych sił zbrojnych. Silne państwo to nie tylko silne wojsko, ale również gospodarka, w tym przemysł zbrojeniowy.  

Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a więc partnera strategicznego MSPO, zaznaczył, że uczestników łączy chęć rozmawiania o bezpieczeństwie. Fundamentem bezpieczeństwa Polski jest silna armia, a sam przemysł zbrojeniowy staje się motorem rozwojowym gospodarki. Jego zdaniem przykładem jest Autosan, który został przywrócony do życia i wbudowany w struktury PGZ. Uzyskuje już dodatkowo pierwsze kontrakty na wolnym rynku, a także zatrudnia nowych pracowników. Jest to spektakularny przykład podejścia, które obecnie rozwija przemysł zbrojeniowy. Zdaniem prezesa Grupy Polska i jej przemysł obronny nie mają się czego wstydzić i mają wiele do zaoferowania. Można wreszcie wykorzystywać potencjał w celach rozwojowych. 

Na tegorocznym MSPO można zobaczyć owoce pracy ponad 320 krajowych wystawców z ogólnej liczby 614 wystawiających się. Na uroczystość otwarcia przybyły oprócz przedstawicieli Wojska Polskiego, służb mundurowych, liczne delegacje zagraniczne. Co najmniej 40 państw wysłało swoich przedstawicieli, w tym chociażby Azerbejdżan, Bangladesz, Mołdawia czy też Włochy.

W trakcie MSPO ma zostać przyznana specjalna nagroda prezydenta RP, wręczona osobiście przez prezydenta Andrzeja Dudę. W trakcie targów oczywiście nie zabraknie nagród Defenderów, a także innych wyróżnień. Samo MSPO mają być nie tylko pokazem wyposażenia oraz uzbrojenia, to także problematyka wzmacniania potencjału militarnego Polski, będąca tematem rozmów, dyskusji oraz spotkań najważniejszych decydentów oraz przedstawicieli przemysłu. Partnerem strategicznym tegorocznego MSPO w Kielcach jest PGZ. Grupa po raz pierwszy po konsolidacji prezentuje swój potencjał, budowany jako wynik współpracy krajowej nauki i przemysłu .

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

    Reklama