Strona główna

MSPO 2015: CTM prezentuje systemy przydatne dla Kormorana

Pojedynczy wzbudnik magnetyczny Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego MLM. Fot. M.Dura
Pojedynczy wzbudnik magnetyczny Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego MLM. Fot. M.Dura

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej prezentuje na MSPO w Kielcach bezprzewodowo odpalane ładunki wybuchowe TOCZEK oraz Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy MLM (Modular Lightweight Minesweeep), a więc to, co potrzebne jest na nowymi niszczycielu min Kormoran II.

Trzy wersje TOCZKÓW

OBR CTM zaprezentował trzy podstawowe wersje zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych TOCZEK:

  • Wersję A - największą (ważącą 48 kg i zawierającą 40 kg ładunku wybuchowego), która jest opuszczana w pobliże miny przy użyciu mechanizmu znajdującego się na pojeździe podwodnym Ukwiał. Służy ona w pierwszej kolejności do niszczenia min dennych, w tym min zagrzebanych;

Ładunek wybuchowy TOCZEK B. Fot. M.Dura

  • Wersję B – (ważącą 10 kg i zawierającą 5,7 kg materiału wybuchowego), która jest podkładana w pobliże miny za pomocą specjalnego ramienia pojazdu podwodnego Ukwiał. Ramię to ma konstrukcję pozwalającą na działanie z bezpiecznej odległości dla pojazdu;
  • Wersję C - najmniejszą (ważącą 3 kg i zawierającą 0,56 kg ładunku wybuchowego), która jest przenoszona przez płetwonurków minerów i pojazd podwodny oraz służy przede wszystkim do przecinania minliny utrzymującej minę na kotwicy.

Detonację wszystkich tych ładunków inicjuje się bezprzewodowo, wykorzystując do tego kodowane sygnały hydroakustyczne. Przy czym opracowany przez OBR CTM generator sygnału posiada specjalny nadajnik opuszczany do wody, który swoją mocą zapewnia działanie na zasięgu maksymalnym od 400 do 800 m i na głębokości do 160 m.

Fragment miny zniszczonej przez ładunek wybuchowy TOCZEK B. Fot. M.Dura

By uzmysłowić, jaka jest skuteczność tych ładunków, na MSPO 2015 zaprezentowano fragment miny zniszczonej przez ładunek wybuchowy TOCZEK B.

Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy MLM

Drugim produktem przydatnym dla naszych okrętów przeciwminowych prezentowanym w Kielcach jest Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy MLM. Jest to produkt znany nie tylko w Polsce (otrzymał on m.in. nagrodę „Bursztynowy medalion” i wyróżnienie ministra obrony narodowej na targach Balt Military Expo 2014 oraz nagrodę „Innowacyjna Gospodarka Morska” w kategorii „Innowacyjny produkt” przyznawaną przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe w październiku 2014 r.) ale i w całej Europie. Był on m.in. testowany z powodzeniem na poligonie sił morskich Francji w okolicach Brestu.

Pojedynczy wzbudnik magnetyczny Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego MLM. Fot. M.Dura

W Kielcach MLM był reprezentowany przez pojedynczy wzbudnik magnetyczny, który jest w stanie zasymulować pole magnetostatyczne, magnetyczne przemienne (w zakresie częstotliwości 50/60 Hz i częstotliwości harmonicznych do 250 Hz), elektryczne statyczne i elektryczne przemienne (1-5 Hz).

Wzbudnik ten jest oczywiście tylko fragmentem większego systemu trałowego MLM, ponieważ by imitować „pełne” pola fizyczne jednostek pływających trzeba zastosować kilka takich modułów oraz wzbudnik akustyczny. Przykładowo, w czasie prób w Breście wykorzystywano system MLM w konfiguracji z trzema wzbudnikami magnetycznymi i z holowanym na końcu trałem akustycznym.

Każdy z tych elementów może być oddzielnie sterowany według z góry założonego schematu lub adekwatnie do sytuacji. Sterowanie, kontrola pracy trału i zasilanie obywają się z wykorzystaniem kabloliny łączącej trał z holującą jednostką pływającą. Co ciekawe, we Francji do holowania MLM wykorzystano zdalnie sterowany bezzałogowy katamaran („Sterren Du”) zbudowany przez francuski koncern stoczniowy DCNS.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24

Komentarze