Reklama

Strona główna

"Miejski" Śnieżnik i symulator HMMWV w Kielcach

 • Fot. Defence24.pl
  Fot. Defence24.pl
 • Fot. www.lw.com.pl
  Fot. www.lw.com.pl
 • fot. Cybersecurity / domena publiczna
  fot. Cybersecurity / domena publiczna

Firma Autocomp Management Sp. Z o.o. ze Szczecina zajmująca się systemami przeznaczonymi do symulacji i treningu po raz kolejny prezentuje w Kielcach swoje produkty. Są wśród nich i nowości takie jak symulator pojazdu terenowego wysokiej mobilności HMMWV, przeznaczony zarówno do nauki bojowej eksploatacji tego wozu, jak i szkolenia strzelców uzbrojenia na nim zamontowanego.

Czytaj więcej: Najnowsze informacje i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach 

Firma Autocomp co roku podczas kolejnych MSPO prezentuje modyfikacje swoich standardowych produktów oraz nowe rozwiązania. Sam salon jest okazją do wymiany doświadczeń z dotychczasowymi użytkownikami oraz promocją dla nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów przeznaczonych do symulacji i treningu wojsk.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów firmy jest System Wsparcia Szkolenia Bojowego (SWSB) Śnieżnik powstały w ramach konsorcjum z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) z Zielonki. Urządzenie to dotychczas funkcjonuje jako stacjonarne i występuje w dwóch podstawowych wersjach – strzelnica Śnieznik-1 i symulator pola walki Śnieżnik-2. Ten pierwszy system zwany urządzeniem szkolno-treningowym do broni strzeleckiej, zasadniczo służy do nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej (indywidualnej i grupowej) oraz przygotowania żołnierzy do indywidualnych i zespołowych strzelań amunicją bojową na klasycznych strzelnicach do tarcz i figur bojowych.

Drugi to typowy symulator przeznaczony do prowadzenia różnych scenariuszy działań taktycznych (np. walki ogniowej przez drużynę piechoty) na wirtualnym polu walki. Modułowa i otwarta architektura urządzenia umożliwia dołączenie kolejnych stanowisk, stwarzając możliwość organizacji ćwiczeń  i doskonalenia współdziałania różnych rodzajów wojsk.  

Powstały też specjalistyczne odmiany Śnieżnika, jak trenażery operatorów broni pokładowej, nawigatorów i sterników szybkich łodzi operacyjnych czy innych symulatorów broni i wyposażenia wojskowego.  

Fot. Defence24.pl

Do tych dwu urządzeń dochodzi obecnie prezentowany Śnieżnik-3, który z kolei przeznaczony jest do nauki i doskonalenia techniki prowadzenia działań w pomieszczeniach zamkniętych  oraz w bezpośrednim ich otoczeniu. Po raz pierwszy, jeszcze w formie  prototypu to urządzenie zaprezentowano podczas MSPO 2008, by w 2015 roku pokazać Śnieżnik-2 CQC (Close Quarters Combat), gdzie z wykorzystaniem broni bojowej i amunicji klasy UTM, można prowadzić szkolenie na krótkich dystansach w pomieszczeniach.

Najnowsze urządzenie ma na celu nauczenie żołnierzy efektywnego prowadzenia ognia do celów rzeczywistych znajdujących się w niewielkich odległościach, na różnych kierunkach i w ograniczonych przestrzeniach. W szczególności dotyczy to wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celów w terenie zurbanizowanym (przy różnym oświetleniu), współdziałania w walce (z wykorzystaniem różnych rodzajów broni) czy reagowania żołnierzy na nietypowe sytuacje często występujące podczas dużej dynamiki prowadzonych działań.

Zasadniczymi elementami wchodzącymi w skład urządzenia są system informatyczny (sterownik ze specjalistycznym oprogramowaniem, projektory z kamerami rejestracji trafień, zestaw  nagłaśniający, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, zestaw broni treningowej) oraz infrastruktura stanowiska pracy (pomieszczenia szkoleniowe - komórki - z wymaganym wyposażeniem dodatkowym).

Śnieżnik CQC
Fot. Autocomp Management.

Pojedyncza komórka, wykonana na bazie lekkiej konstrukcji ramowej, to „mobilne” pomieszczenie z możliwością wyświetlania we wnętrzu pojedynczego obrazu sytuacji treningowej. W niej umieszczony jest moduł projekcji, kamera do podglądu wnętrza, głośnik zestawu nagłaśniającego oraz ekrany wykonane w powierzchni trzech ścian. Komórki w zależności od potrzeb zestawiane są we fragmenty budynku.

Samo szkolenie na tym urządzeniu jest realizowane przez symulowanie obrazu, charakterystycznych odgłosów (strzały, wybuchy, krzyki, rozmowy itp.) i funkcjonowania użytej broni (huk strzału, funkcjonowanie przełączników rodzaju ognia, bezpieczników, celowników).

Symulowane sytuacje bojowe stworzone zostały na bazie trójwymiarowego komputerowego modelu budynków (terenu działań), rzutowanego na ekran w postaci płaskiego obrazu. W tych przestrzeniach rozmieszczane są poruszające się trójwymiarowe cele i obiekty. Przeskalowany, obserwowany obraz zapewnia zwiększenie jego realności i uzyskanie wrażenia oddania rzeczywistych odległości.

Autocomp Management
Fot. Autocomp Management.

W samym urządzeniu wykorzystywana jest etatowa broń, dostosowana do jego wymogów. Strzelający prowadząc ogień musi uwzględniać nastawy celowników i ilość posiadanej amunicji oraz rodzaj prowadzonego ognia i zabezpieczenie broni.

Inne prezentowane urządzenie należące do rodziny Śnieżnika to Śnieżnik Mini (po raz pierwszy zaprezentowano na MSPO 2009). Jest ono przeznaczone do prowadzenia symulowanych strzelań z broni strzeleckiej przy czym samo stanowisko szkoleniowe można rozmieścić w standardowych pomieszczeniach (wyświetlany obraz ~3.5 x 2.6 m). Zaprojektowane w kompaktowej formie urządzenie, w którym zasadnicze zespoły zabudowano w miniszafie montażowej, charakteryzuje się niską ceną pozyskania (i samej eksploatacji) oraz mobilnością w użytkowaniu.

Fot. Defence24.pl

Śnieżnik Mini umożliwia symulowanie sytuacji treningowych zarówno strzelnicy, jak i pola walki, a przy tym można na nim szkolić jednocześnie do czterech osób wyposażonych w różne wzory broni.

Symulator pojazdu HMMWV przeznaczony jest do nauki bojowego wykorzystania tego pojazdu oraz zamontowanego na nim uzbrojenia. W zakres symulacji bojowego wykorzystania wozu, wchodzą takie elementy jak rozpoznanie terenu, ochrona i obrona konwojów, wykonywanie przemieszczeń na różne odległości czy prowadzenie walki z wykorzystaniem pojazdu. Symulator służy również do ćwiczeń doskonalenia zgrywania jego załogi, prowadzenia ewakuacji medycznej z wykorzystaniem pojazdu czy podnoszenia umiejętności dowódców niższego szczebla w zakresie organizacji i prowadzenia walki.  

Fot. Defence24.pl

W zakresie zamontowanego uzbrojenia symulator pozwala na ćwiczenie jego użycia w różnych, możliwych sytuacjach występujących na polu walki, podczas ruchu lub postoju pojazdu oraz prowadzenie strzelań symulacyjnych.

Wszystkie elementy, mechanizmy i zespoły wchodzące w skład wyposażenia kabiny są rzeczywistymi elementami wyposażenia pojazdu lub ich replikami, a ich opisy, rozmieszczenie, rozmiary i miejsca montażu odpowiadają tym z wozu HMMWV.

Siły działające na kierownicę podczas jazdy w różnym terenie są symulowane, opór pedałów sterowania czy dźwigni znajdujących się w pojeździe jest rzeczywisty, a sama kabina zamontowana jest na systemie ruchomej platformy o sześciu stopniach swobody (6DOF).

Fot. Defence24.pl

Serwis Specjalny Defence24MSPO 2017 - wiadomości i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

W skład wyposażenia wozu może wchodzi zarówno 7.62 mm km UKMP/PKM, jak i 40 mm granatnik automatyczny Mk-19, natomiast dowódca pojazdu ma do dyspozycji symulator radiostacji R3501 czy GPS.   

Firma Autocomp Management zawdzięcza powodzenie w trudnym i zarazem skomplikowanym technicznie obszarze budowy nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych do prowadzenia symulacji i treningu różnych systemów (zarówno militarnych, jak i tych z rynku cywilnego) nie tylko doświadczonej kadrze i pracownikom, ale także rozwijanemu zapleczu technicznemu. Istotne znaczenie ma dla niej zbieranie doświadczenia z bieżącej eksploatacji produktów u każdego odbiorcy.

Przedstawiciele firmy stale podkreślają, że pomysł na nowe rozwiązania jest ważny, ale ważną rolę odgrywa każdy klient, zarówno w procesie opracowania wymagań i założeń, jak i przede wszystkim dalszej modernizacji oferowanych produktów. Takie podejście pozwala firmie stale się rozwijać i oferować coraz bardziej doskonalsze rozwiązania, konkurencyjne na rynkach światowych z wyrobami dużych potentatów w tym obszarze.

 

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

  Reklama