Reklama

Strona główna

Cubic w szkoleniu nowoczesnych sił połączonych

 • Fot. M. Dura.
  Fot. M. Dura.
 • Fot. UW via YouTube
  Fot. UW via YouTube
 • Fot: 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej
  Fot: 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Współczesne operacje wojskowe odbywają się w wielu domenach jednocześnie i w skomplikowanym środowisku operacyjnym. Wymaga to, aby uczestniczące w nich siły posiadały wysoki poziom wyszkolenia i przygotowania do wzięcia udziału w operacjach. Cubic posiada szeroką ofertę systemów szkoleniowych, w tym centrów symulacyjnych i wydarzeń szkoleniowych opartych o wynik.

Artykuł przygotowany przez firmę Cubic

Operacje wojskowe, te prowadzone obecnie, jak i te spodziewane w przyszłości będą, niezmiennie, odbywać się w coraz to bardziej złożonych środowiskach operacyjnych. Współczesne środowisko operacyjne (Contemporary Operating Environment - COE) zwykle jest teatrem działań dla sił konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, aktywnych w ramach kompleksowych pod kątem czynników ludzkich, geopolitycznych i fizycznych konfliktów, w trakcie których ww. siły przeprowadzają jednocześnie scenariusze bojowe, pokojowe i humanitarne. 

Czytaj więcej: MSPO 2017: Cubic prezentuje systemy treningu bojowego 

W ramach środowisk operacyjnych cele i rezultaty wojskowe siły koalicji osiągają, coraz częściej, w wielu domenach jednocześnie (lądowej, powietrznej, morskiej, walki elektronicznej, walki cybernetycznej), na poziomie działań połączonych. Efektywne prowadzenie operacji wojskowych w takich, stawiających wyzwania, środowiskach tworzy wymóg, by biorące udział w walce siły posiadały wysoki poziom wyszkolenia i zdolności w zakresie stosowania wielu środków oddziaływania, w trudnym środowisku kierowania i dowodzenia (Command and Control - C2). 

Cubic
Szkolenie broni połączonych. Fot. Cubic.

Przygotowywanie własnych sił do działania w tym pełnym wyzwań środowisku będzie wymagało zdolności do odtwarzania ekwiwalentnego poziomu złożoności scenariuszy, na płaszczyźnie działań realnych i szkoleń. Efektywne szkolenie zwiększa poziom gotowości pojedynczych żołnierzy, jednostek i ich dowódców, co z kolei pozwala na uzyskanie dominacji w środowisku działań. By osiągnąć ww. cel, zbiorowe wydarzenia szkoleniowe na wysokim szczeblu wymagają zastosowania kombinacji specjalistycznego procesu projektowania i zarządzania szkoleniami, realistycznego środowiska działań, zintegrowanej symulacji na żywo, wirtualnej i konstruktywnej (Live, Virtual, Constructive - LVC), a także zaawansowanej analizy wyników i procesów wnioskowania, co z kolei pozwoli na osiągnięcie celów edukacyjnych powiązanych ze szkoleniem.

Czytaj więcej: Najnowsze informacje i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Cubic posiada niezrównane doświadczenie w tworzeniu i obsłudze najlepszych centrów szkolenia zbiorowego w wymiarze globalnym, osiągając relewantne rezultaty w zakresie gotowości dla sił operacyjnych na całym świecie. Zastosowanie Centrów Szkolenia Bojowego (Combat Training Centres) i systemów symulacyjnych LVC dla USA i sojuszników zapewnia wprowadzenie rozwiązań szkoleniowych na niskim poziomie ryzyka (usługi systemowe).

Cubic
Szkolenie w terenie zurbanizowanym z wykorzystaniem rozwiązań o dużym stopniu wierności. Fot. Cubic.

Dodatkowo, poza wsparciem systemów symulacyjnych, doświadczenie firmy Cubic w projektowaniu i prowadzeniu opartych o wynik wydarzeń szkoleniowych jest absolutnie niezrównane. W głównych ośrodkach szkoleniowych na całym świecie, Cubic oferuje wsparcie w zakresie projektowania złożonych wydarzeń szkoleniowych, szczegółowo planowanych i obsługiwanych logistycznie, by zapewnić należytą ocenę przewidywanych wyników szkolenia. 

W zakresie osiągania tych wyników, firma Cubic w rutynowy sposób projektuje, buduje i zarządza kompleksowymi symulacjami, które pozwalają na odtworzenie funkcji bojowych, będących kołem napędowym w operacyjnych systemach klasy C4ISR. Ten poziom złożoności ma znaczenie kluczowe dla odtworzenia trudności, jakim sprostać będą musiały siły zbrojne w trakcie prowadzenia działań we współczesnych środowiskach operacyjnych, zgodnie z powyższym opisem.

Cubic
After Action Review - przegląd szkolenia po jego przeprowadzeniu w celu lepszego wyciągania wniosków. Fot. Cubic.

Podejście firmy Cubic pozwala na odtworzenie warunków pola walki z najwyższym poziomem wierności i realizmu dla każdej ze szkolących się osób - od pojedynczych żołnierzy, po dowódców i oficerów sztabowych na poziomie jednostek i kwatery głównej. Każdy funkcjonalny poziom systemu dowodzenia cechuje się unikalnymi wymogami szkoleniowymi, a efektywne w ich zakresie zdobywanie wiedzy, w toku szkoleń zbiorowych, wymaga wysokiego poziomu koncentracji i wiedzy na temat prowadzenia działań treningowych opartych o wyniki (performance-based training). Firma Cubic pokazała, że odpowiednie know-how na temat prowadzenia szkoleń pozwala na uzyskanie najlepszego stosunku koszt-rezultat, jednocześnie podwyższając gotowość jednostek osiąganą w wyniku szkoleń.

Narzędzia do prowadzenia opartych o wynik szkoleń dostarczane przez firmę Cubic pozwalają na kwantyfikację wyników po ćwiczeniu, redukując subiektywność oceny działań i pozwalając na obiektywne jej stworzenie dla bieżącej operacji, z krzyżowym odniesieniem do trendów wśród podobnych jednostek czy wydarzeń, opartych o taki sam typ szkolenia w środowisku COE.   

Cubic
CATS METRIX EXCON. Fot. Cubic.

Rozwiązanie CATS METRIX EXCON firmy Cubic zapewnia monitorowanie i analizę ćwiczeń w czasie rzeczywistym, dostarcza też danych LVC i odpowiednich narzędzi pozwalających na efektywne generowanie i przeprowadzanie rewizji i wyciąganie wniosków z przeprowadzonych działań (Pause-Ex, End-Ex). Wyniki w zakresie gotowości podlegają kwantyfikacji z wykorzystaniem systemu planowania i zarządzania ćwiczeniem firmy Cubic, systemów dostarczania danych w czasie rzeczywistym EXCON i narzędzi analizy danych. Dane EXCON same w sobie nie są wystarczające do przeprowadzenia pełnej analizy osadzonej w kontekście dla środowisk, planowania etc., niezbędne jest dostarczenie dodatkowych metadanych, by stworzyć dokładną analizę, pozwalającą na świadomą interpretację wyników szkolenia.

Cubic
Tactical Observer Metrics Enhancer (TOME) Tablet. Fot. Cubic.

Cubic Tactical Observer Metrics Enhancer (TOME) to aplikacja tabletowa dla instruktorów, pozwalająca na analizę, w czasie rzeczywistym, danych na poziomie od pojedynczych żołnierzy/platform, zbiorowych jednostek, do całego ćwiczenia, celów i zadań dla poszczególnych instruktorów. Dostarczane informacje pochodzą z czujników przenoszonych przez żołnierzy, uwag instruktorów, danych CTC, trendów eksploracji danych, planów i doktryny. W wyniku fuzji ww. informacji uzyskujemy obiektywną ocenę wykonanych działań, co pozwala na automatyzację procesu w odniesieniu do wielu parametrów, które wcześniej oceniano w wymiarze subiektywnym, a za oceny te odpowiadał człowiek. W tym miejscu dochodzi do konstruktywnej dyskusji i wzmocnienia wniosków ze szkolenia. 

Cubic
Tactical Observer Metrics Enhancer (TOME) Tablet. Fot. Cubic.

Wstępne wprowadzenie systemu TESS (Tactical Engagement Simulation System) i systemów CTC (Combat Training Centre) pozwala na zbudowanie narodowych zdolności do szkolenia, co stanowi pierwszy krok ku temu, by stworzyć możliwości do prowadzenia złożonych szkoleń kolektywnych. Proces ten, w ujęciu ogólnym, zakłada progresywną integrację dodatkowych platform (lotniczych, pływających), i sprostanie wymogowi symulowania i integrowania w toku szkolenia zdolności takich jak logistyka, działania połączone i wywiad. Cubic posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania ciągłego rozwoju tych zdolności w głównych centrach szkoleniowych na całym świecie.

Cubic
Szkolenie z użyciem Syntetic Wrap, z wykorzystaniem lornetki nakładającej obraz wirtualny MOSKITO. Fot. Cubic.

Odpowiedź na pytanie „...czy przebieg manewru zmienił się w skutek pierwszego kontaktu lub danych z rozpoznania? ...”, wymaga, by dowódcy mieli dostęp do danych operacyjnych i na temat zdolności w toku szkolenia. SCOPIC Synthetic Wrap firmy Cubic odtwarza zdolności dowodzenia jednostek (na poziomie kompanii, batalionu), z wykorzystaniem lornetek nakładających obraz wirtualny (np. MOSKITO) i wirtualnych kopuł punktów dowodzenia, danych z BSP, naziemnych systemów plot. i nawigatorów naprowadzania. Konstruktywne ćwiczenia na wysokich szczeblach dowodzenia (HICON) pozwalają na prowadzenie szkoleń zarówno na szczeblu wysokim, jak i na szczeblu dowódcy w polu. Personel wywiadowczy również bierze udział w ćwiczeniach, z użyciem systemu SMART, odtwarzającego środowisko mediów społecznościowych. W ten sposób, cały personel dowódczy, nie tylko personel bezpośrednio zaangażowany w walkę, uczestniczy w wydarzeniach szkoleniowych, co pozwala na uzyskanie mierzalnych wyników.

Cubic
Szkolenie prowadzenia ognia połączonego za pomocą systemu Syntetic Wrap. Fot. Cubic.

Realizm dla pojedynczych żołnierzy i dowódców pododdziałów wynika z symulacji uzbrojenia na wysokim poziomie realności, jak i z realizmu kontekstowego w środowisku szkolenia samym w sobie. W oparciu o ponad 220 000 produktów TESS wykorzystywanych całym świecie, system TESS NextTraining firmy Cubic wspiera laserowe systemy szkolenia w wielu systemach kodowania (MILES, UCATT / SISO), integruje także parowanie geometryczne symulacji oddziaływania uzbrojenia. Geo-parowanie pozwala na realistyczną symulację balistyki i prowadzenia ognia pośredniego przez obiekty przesłaniające siły wroga i osłony, na dużych odległościach, gdzie zabezpieczenie wzroku może sprawić, iż oparte o systemy laserowe rozwiązania nie będą mogły być stosowane. Cubic wprowadził parowanie geometryczne i szkolenie o nie oparte w przypadku automatycznych granatników (Mk 19, C16), pocisków Javelin i SMAW, zapewniając wierną symulację oddziaływania ww. systemów uzbrojenia w środowiskach szkolenia zbiorowego.

Cubic
Symulator wykorzystujący parowanie geometryczne. Fot. Cubic.

Cubic zapewnia realizm kontekstowy, poprzez odtworzenie wszystkich platform bojowych, w tym tych należących do przeciwnika. Miny przeciwpiechotne i przeciwczołgowe pozwalają na szkolenia w zakresie identyfikacji, łagodzenia skutków użycia i oczyszczania pól minowych. Symulatory broni strzeleckiej, granatów, min Claymore - wszystkie te komponenty pozwalają na wprowadzenie w szkoleniu wszystkich platform uzbrojenia, jakie są dostępne.   System produktów IED - SVBIED, paczkowe IED, VBIED - zwiększa realizm szkolenia w zakresie działań patrolowych, punktów kontrolnych i podobnych scenariuszach, wymuszając stosowanie środków identyfikacji, obserwacji i ochronnych.  

Systemy szkoleniowe Cubic projektuje się tak, by można było je w łatwy sposób dopasować do scenariuszy tworzonych przez użytkownika, są one obecnie stosowane w środowiskach naziemnych, terenie zurbanizowanym, obszarze przybrzeżnym, czy też w kontekście powietrznym, morskim lub cybernetycznym. Naszym celem jest dostarczenie zaawansowanej platformy oprzyrządowania, która w efektywny kosztowo sposób będzie mogła ewoluować w miarę zachodzenia zmian w środowisku operacyjnym, systemach dowodzenia, w zakresie zagrożeń etc. 

Cubic
Wirtualne zobrazowanie rozszerzania się obszaru zagrożenia bronią masowego rażenia CBRN. Fot. Cubic.

Na przykład, podsystem CBRN (broń masowego rażenia) wymusza wykrywanie, łagodzenie skutków użycia, odkażanie i ewakuację pacjentów, tworząc gotowość do odpowiedzi na zagrożenia i/lub do walki, tam gdzie obecne są symulowane zagrożenia ABC lub stosowanie materiałów toksycznych/chemikaliów (TIM/TIC). Zintegrowane faktyczne i wirtualne elementy pozwolą również na stworzenie scenariuszy zadaniowych dla obrony cywilnej, aż po walkę w środowisku, które poddano działaniu środków CRBN.

Podobnie, sprzęgając razem rozwiązania firmy Cubic w zakresie projektowania poligonów, i zdolności do działań naziemnych, klient może zintegrować szkolenie z wykorzystaniem ostrej amunicji i to oparte o systemy laserowe, w celu podwyższenia poziomu realizmu, wykorzystując szkoleniowe oprzyrządowanie laserowe na potrzeby monitorowania i analizy wyników w środowisku, w którym wykorzystuje się ostrą amunicję.

Cubic
Szkolenie z ewakuacji i transportu medycznego. Fot. Cubic.

Firma Cubic odnosiła wiele sukcesów w zakresie wdrażania nowych technologii szkoleniowych a także powiązanych usług przez ostatnie trzy dekady. Jako lider rynku nowoczesnych usług i rozwiązań szkoleniowych, Cubic korzysta ze swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie działania zgodnie z wymogami klienta, co z kolei pozwala nam na napędzanie wewnętrznie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Strategia NextTrainingTM pozwoli na dalszy rozwój narzędzi szkoleniowych funkcjonujących w oparciu o wynik, systemów symulacji uzbrojenia (laserowych i opartych o parowanie geometryczne), czy też wprowadzania do użyciu w polu technologii nowych, takich jak rzeczywistość rozszerzona. 

Cubic
Rozwiązania szkoleniowe oparte o wynik. Fot. Cubic

Szkolenia oparte o wynik pozwalają na kwantyfikację gotowości, jednocześnie zapewniając efektywne i wydajne wykorzystanie zasobów szkoleniowych. Ocena obiektywnych wyników pozwala jednostkom na skupienie się na tym, co należy przećwiczyć, pomijając obszary zbędne.

Metodologia „performance-based training” firmy Cubic integruje procesy planowania, zarządzania i dane kontekstowe z danymi zbieranymi w czasie rzeczywistym i historycznymi, w celu obiektywnej oceny działań prowadzonych na szczeblu od pojedynczych żołnierzy po dowódcę. System symulacji efektów działania uzbrojenia i metodyka symulacji zapewniają realizm dla żołnierzy i dowódców pododdziałów.

Fot. Cubic

Realizm dla dowódców batalionów, kompanii, brygad zapewniany jest poprzez symulacje LVC i strumienie danych odtwarzające pełny system zdolności operacyjnych dla tegoż dowódcy. Jak wynika z badań prowadzonych przez US Army, zdolność firmy Cubic do maksymalnego zwiększenia poziomu wierności i realizmu szkolenia poprzez stopniowanie poziomu obciążenia stresem żołnierzy w toku wielu, progresywnie trudniejszych scenariuszy, pozwala na uzyskanie dużo lepszych i bardziej miarodajnych wyników takich ćwiczeń.

Artykuł przygotowany przez firmę Cubic

Serwis Specjalny Defence24: MSPO 2017 - wiadomości i analizy z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

  Reklama