Reklama

Strona główna

Avispon – Informatyczne wsparcie koordynacji służb

  • Fot. R.Surdacki/Defence24.pl
    Fot. R.Surdacki/Defence24.pl

Warszawska spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji przygotowała system Avispon. Służy on wsparciu zespołów, zajmujących się zapobieganiem lub przeciwdziałaniem skutkom sytuacji kryzysowych, pozwalając na „fuzję” informacji z wszystkich dostępnych źródeł i przekazywanie jej w czasie rzeczywistym. Został użyty podczas szczytu NATO w Warszawie przez Żandarmerię Wojskową.

Avispon ma pozwolić na zapewnienie jednego środowiska komunikacji, działającego w czasie rzeczywistym. Może być używany w dowolnych instytucjach zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom sytuacji kryzysowych, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

System został już wykorzystany przez Żandarmerię Wojskową podczas szczytu NATO w Warszawie, w trakcie którego przeprowadzono jedną z największych i najbardziej skomplikowanych operacji ochronnych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zostanie zaprezentowany przez spółkę Enigma podczas targów MSPO 2017, gdzie będą demonstrowane szczegóły zdolności Avispon.

Głównym zadaniem systemu jest zapewnienie jednolitego obrazu sytuacji dla zaangażowanych w zapobieganie bądź przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej. Avispon pozwala na zgromadzenie wszystkich dostępnych danych w jednym „miejscu” (np. sali operacyjnej centrum kryzysowego) i dostarczenie pełnej informacji dla osób odpowiedzialnych za kierowanie akcją.

Enigma Avispon
Grafika: Enigma

Przykładowo, do systemu trafiają dane zbierane przez żołnierzy lub funkcjonariuszy pracujących w terenie, bądź też kamer wideo czy systemów alarmowania i są one przedstawiane dowodzącym. W ramach jednego systemu na podstawie zebranych danych można przekazywać polecenia osobom pracującym w rejonie działań, jak również udostępniać im część zebranych na wyższym poziomie danych. Dzięki temu mogą oni wykonywać swoje zadania wiedząc na przykład o zagrożeniu, zauważonym na monitoringu, czy nawet przez systemy zewnętrzne (w tym drony).

System modułową budowę, a każdy z elementów służy do obsługi innego obszaru. Przykładowo, Avispon Video Client gromadzi informacje z monitoringu wizyjnego, Map Client dostarcza danych o rozmieszczeniu i dostępności sił i środków na różnego rodzaju mapach a Resource Management wspiera zarządzanie personelem i innymi zasobami (na przykład sprzętem). Wreszcie, Avispon Client posiada moduły analityczne, wspierające zarządzanie i planowanie czy rejestrowanie przebiegu narad.

Istotne znaczenie ma jednak współdziałanie poszczególnych modułów za pomocą systemu serwerów i oprogramowania i „spięcie” wszystkich informacji w centrum dowodzenia. Dzięki temu daje on możliwość wyznaczania zadań uczestnikom działań, pozycjonowania obiektów czy zdarzeń, przekazywania dostępu do informacji, a także organizacji telekonferencji i narad oraz przekazywania obrazu ze źródeł zewnętrznych. Avispon pozwala na łączenie się z osobami pracującymi „w terenie”, zarówno za pomocą laptopów jak i urządzeń mobilnych.

Przedstawiciele spółki Enigma podkreślają, że Avispon pozwala na przepływ i agregowanie informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu skraca się czas od wystąpienia zdarzenia do podjęcia decyzji, a kierownictwo działań może mieć pełny obraz sytuacji. System może być używany na przykład podczas wydarzeń masowych, tak jak miało to miejsce podczas szczytu NATO w Warszawie, ale też w rutynowych działaniach, na przykład służb ochrony infrastruktury krytycznej, czy nawet w instytucjach, w komórkach zajmujących się ochroną wizerunku. Szybkie przekazywanie informacji może przyspieszyć prawidłową reakcję i zapobiec wystąpieniu bądź rozwojowi kryzysu, poprzez wdrożenie środków zaradczych.

Oprócz wsparcia realizacji bieżących działań Avispon pozwala też na przygotowanie zdefiniowanych wcześniej scenariuszy reakcji na różne sytuacje kryzysowe wraz z wykorzystaniem ich w trakcie realnych operacji. System może więc być przydatny nie tylko podczas aktywnych działań, ale też jeszcze w czasie ich planowania.

Odpowiednie funkcjonalności służą generowaniu raportów, ułatwiających ocenę sytuacji w trakcie lub już po zakończeniu kryzysu. Avispon pozwala na pełną obsługę magazynową zespołów zadaniowych. Według przedstawicieli producenta system przeznaczony dla osób dowodzących akcją czy też kierujących „kryzysowym” zarządzaniem w firmie lub instytucji zbudowano z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

Zapewnia on granularną kontrolę uprawnień użytkowników, uwierzytelnianie jest oparte na Infrastrukturze Klucza Publicznego. Struktura organizacyjna Avispon może być dopasowana do danej instytucji, a sam system dzięki otwartej architekturze może być modyfikowany i współpracować z rozwiązaniami, które już zostały wdrożone. Może więc stanowić podstawę do zorganizowania współdziałania różnych formacji (służb) działających pod jednym dowództwem w ramach ochrony danego obiektu czy operacji.

Analiza przygotowana na podstawie informacji spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

    Reklama