Reklama

Strona główna

Agencja Mienia Wojskowego na MSPO

Fot. AMW
Fot. AMW

W tym roku Agencja Mienia Wojskowego weźmie kolejny raz udział w kieleckim Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, na którym zaprezentuje aktualną ofertę wycofanego z wojska sprzętu i uzbrojenia.

Agencja Mienia Wojskowego uważa, że kieleckie MSPO będzie okazją do spotkań z polskimi jak i międzynarodowymi kontrahentami zajmującymi się handlem uzbrojeniem i sprzętem wojskowym oraz policyjnym, a także utylizacją środków bojowych. Targi mają służyć również jako miejsce do nawiązania współpracy i omówienia sposobów optymalizacji wspólnych przedsięwzięć z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, wojska i instytucji koordynujących wycofywanie zbędnego armii mienia.

Jak zapewnia AMW na jej stoisku, w Hali F nr 23, będzie można porozmawiać z przedstawicielami i zapoznać się z prezentowaną ofertą, która jest kierowana m.in. dla klientów zagranicznych, np. z Niemiec, Francji, USA, Finlandii czy Holandii. Agencja spodziewa się również wizyty przedstawicieli Jordańskich Sił Zbrojnych oraz innych oficjalnych delegacji zagranicznych.

AMW liczy na to, że ta kolejna odsłona targów, spotkania z kontrahentami i nawiązane kontakty pozwolą Agencji na dotarcie z ofertą do nowych klientów zagranicznych, a także usprawnienie działań dotyczących zagospodarowania zbędnego dla Sił Zbrojnych RP uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych. Udział w MSPO to również okazja do poznania najnowszych rynkowych trendów, podtrzymania relacji z dotychczasowymi partnerami oraz nawiązania nowych kontaktów z liczącymi się w branży podmiotami.

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. AMW realizuje zadania własne oraz zlecone. Do jej najważniejszych zadań własnych należą: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji; obrót mieniem; przejmowanie i nabywanie mienia; dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, 
a także związanej z nimi infrastruktury; prowadzenie działalności gospodarczej; sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia; budowanie domów mieszkalnych;  przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności 
i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

    Reklama