Strona główna

41 mld zł na obronę w 2018 roku. "Wzrost o 10%"

Fot. Defence24.pl.
Fot. Defence24.pl.

41,144 mld zł mają wynosić w 2018 r. wydatki budżetu państwa na obronę narodową. Oznacza to wzrost ogółu wydatków obronnych w stosunku do roku bieżącego o ponad 3,7 mld złotych, czyli o około 10 procent.

Projekt w wersji, która zgodnie z prawem została przekazana Radzie Dialogu Społecznego, został przyjęty przez rząd w czwartek. We wtorek opublikowało go Ministerstwo Finansów.

Wydatki w części 29 Obrona Narodowa mają w 2018 r. wynieść w sumie 40,388 mld zł, podczas gdy na 2017 r. zaplanowano 36,855 mld zł. Jak co roku wydatki obronne zaplanowano także w innych częściach budżetu – w 2018 r. mają one wynieść w sumie dodatkowe 0,756 mld zł.

W sumie daje to 41,144 mld zł. Jest to wzrost w stosunku do roku bieżącego o ponad 3,7 mld złotych, w tym roku wydatki włącznie z kwotą na zakup samolotów VIP zaplanowane zostały bowiem na poziomie ok. 37,35 mld zł.

Jak wynika z uzasadnienia projektu wydatki obronne zaplanowano na poziomie 2 proc. PKB prognozowanego na 2018 r, co jest zgodne z założeniami planowanych zmian w ustawie o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Projekt nowelizacji przepisów jest już procedowany w Sejmie. Obok zmiany metodologii obliczania udziału PKB w wydatkach obronnych poprzez odniesienie do wartości roku bieżącego (a nie ubiegłego), zakłada on też stopniowe zwiększanie samego wskaźnika od 2,1 proc. w 2020 roku do 2,5 proc. w roku 2030.

Czytaj więcej: Więcej pieniędzy dla armii. Szybka ścieżka w Sejmie 

Najważniejsze z punktu widzenia modernizacji technicznej wydatki majątkowe zaplanowano w sumie na 10,921 mld zł, czyli 26,5 proc. wydatków obronnych (ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej wymaga na ten cel minimum 20 proc. nakładów obronnych). Natomiast środki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności mają wynieść 1,030 mld zł, a więc wymagane przez tę samą ustawę 2,5 proc. wydatków obronnych.

Czytaj więcej: Budżetowy plan MON w Sejmie. Poprawki Rady Ministrów

W części 29 Obrona Narodowa największą składową będą stanowiły wydatki bieżące – 20,131 mld zł (w 2017 r. – 17,847 mld zł). Wydatki majątkowe mają w 2018 r. wynieść 10,849 mld zł (w tym roku – 10,221 mld zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7,980 mld zł (w 2017 r. – 7,601 mld zł), a dotacje i subwencje – 1, 428 mld zł (w tym roku 1,185 mld zł).

Te same kwoty z części 29 Obrona Narodowa uzasadnienie ustawy budżetowej na 2018 r. podaje w nieco innym ujęciu:

  • Wydatki majątkowe – 10,849 mld zł 
  • Wydatki osobowe (uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy, dodatki i wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi) – 9,173 mld zł
  • Usługi (remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne i inne) oraz zakupy materiałów, wyposażenia, energii i żywności – 8,602 mld zł
  • Emerytury i renty – 6,753 mld zł
  • Pozostałe wydatki bieżące – 2,356 mld zł
  • Dotacje – 1,428 mld zł
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1,227 mld zł

Pozycja "Centralne wsparcie" obejmująca najważniejsze wydatki modernizacyjne ma w 2018 r. mieć wartość 12,508 mld zł (w 2017 r. jest to 11,468 mld zł). Nową pozycją w budżecie obronnym są Wojska Obrony Terytorialnej. Na 2018 r. przewidziano dla nich 567,9 mln zł.

Zauważalny jest wzrost wydatków na misje zagraniczne – z 129,8 mln zaplanowanych na 2017 r. do 254,7 mln zł w planie na 2018 r., a także na Służbę Wywiadu Wojskowego – ze 191,2 mln do 264 mln zł. Na większe środki mogą też liczyć uczelnie wojskowe, na które w tym roku przewidziano 272,4 mln zł, a w przyszłym – 409 mln zł.

Spaść mają wydatki na ochronę zdrowia – 241,3 mln zł do 173,3 mln zł. Wzrosnąć mają natomiast środki na muzea – z 71,5 mln zł do 144,6 mln zł. 

Jeżeli budżet zostanie przyjęty w zakładanym kształcie, będzie to oznaczało że wydatki obronne po raz pierwszy w historii przekroczą 40 mld złotych. Na uwagę zasługuje relatywnie duża dynamika wydatków - zostały one zwiększone o około 10 proc., co jest pochodną zarówno dodatnich wskaźników wzrostu PKB i inflacji, jak i zmiany metodologii obliczania nakładów na obronę poprzez odniesienie udziału w PKB do roku bieżącego.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24

Komentarze