Technologie

MSPO 2022: Polska fotonika i projekty Europejskiej Agencji Obrony

MSPO 2022 - Fotonika
MSPO 2022 - Fotonika
Autor. Piotr Miedziński/Defence24

W czasie targów MSPO w Kielcach Polska Platforma Technologiczna Fotoniki zorganizowała prezentację przedstawicieli Europejskiej Agencji Obrony, narodowych organizacji obronnych, przemysłu obronnego oraz firm z branży fotonicznej.

Reklama

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF) pod przewodnictwem dyrektora operacyjnego Macieja Nowakowskiego zorganizowała prezentację Photonics21 Photonics 4 Defence podczas 30. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO.

Reklama

Fotonika to grupa technologii opartych na tworzeniu, manipulacji i detekcji światła - obejmuje klasyczne elementy optyczne, źródła światła, lasery, światłowody, detektory światła (widzialnego, IR i UV), fotowoltaikę, oświetlenie LED i wyświetlacze.

Technologie fotoniczne znajdują liczne zastosowania w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Od wykrywania i obserwacji zagrożeń, poprzez naprowadzanie broni, bezpieczną komunikację optyczną, obrazowanie sytuacji taktycznej, aż po broń wykorzystującą energię bezpośrednią - i nie tylko, ponieważ każdego roku pojawiają się nowe zastosowania. Technologie fotoniczne są niezbędne także w samym procesie produkcji w przemyśle obronnym: na linii produkcyjnej i w kontroli jakości.

Reklama

Jako pierwszy głos zabrał Maciej Nowakowski, który przywitał wszystkich gości na spotkaniu. Następnie przemawiał prezes Polskiej Platformy Technologicznej Fotonikir dr Adam Piotrowski, który zauważył, że żyjemy w ciekawych czasach wojny fizycznej i ekonomicznej. Podkreślił, że firma współpracuje z przemysłem obronnym w ramach licznych projektów wykorzstujących różnorakie zastosowania t6echnologii fotonicznych.

Autor. Defence24

Po krótkim przywitaniu i podziękowaniu za przybycie głos ponownie zabrał Maciej Nowakowski, który przedstawił prezentację pt: „PhotoHub 4 Defence" przedstawizjącą możliwości zaawansowanych technologii fotonicznych dla przemysł obronnego. Plan prezentacji zawierał informacje o PPTF, o dofinansowaniu dla organizacji badawczo-rozwojowych i wsparciu dla innowacji w zakresie fotoniki. Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF) powstała 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A. Misją PPTF jest zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego poprzez koordynację działań polskich przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania nowych technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce. Organizacja liczy ponad 40 podmiotów.

Autor. Defence24
Autor. Defence24
Autor. Defence24

Po omówieniu kwestii finansowych oraz przedstawieniu współpracy w zakresie technologii fonicznych głos zabrał Fabrizio Berizzi z European Defence Agency (EDA). Jego prezentacja nosiła nazwę„Nowe i przełomowe technologie obronne: rola i możliwości dla fotoniki europejskiej". Jego prezentacja pokazywała czym jest Europejska Agencja Obrony jakie są trendytechnologicznye w obszarze obronności czyli EDA w obronie UE, czym jest Q-Sensing, poruszała też kwesti finansowe. Europejska Agencja Obrony (EDA) powstała w 2004 roku. Agencja pomaga 26 państwom członkowskim w zwiększaniu potencjału zasobów wojskowych.

Autor. Defence24

EDA wspiera współpracę, zapoczątkowuje nowe inicjatywy i wprowadza rozwiązania zwiększające zdolności obronne. Pomaga również państwom członkowskim, w rozwoju wspólnych zdolności obronnych. Agencja pełni rolę europejskiego ośrodka współpracy w dziedzinie obronności. Wiedza fachowa i sieci kontaktów umożliwiają jej prowadzenie działań w wielu różnych obszarach, takich jak: harmonizacja wymogów dotyczących zapewnienia zdolności operacyjnych; badania naukowe i innowacje służące opracowaniu nowych technologii i ich etestowanid; szkolenia i ćwiczenia w zakresie obsługi technicznej w celu wspierania operacji prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Następnie Fabrizio Berizzi mówił o trendach technologicznych w obronności mówiąc o kwestiach makro globalnych j takich jak społeczne, ekonomiczne, polityczne, technologiczne, etyczne, środowiskowe, prawne itp.;o trudnym środowisku obronnym gdzie się stykają się zróżnicowane potrzeby państw, brak lub mnogość instrumentów finansowych istotna jest kwestia suwerenności państw, czy złożone środowisko współpracy; Następnie omówił wysokie tempo światowej cyfryzacji, przenikającej do świata obronnego i na samym końcu zmieniające się szybko rodzaje zagrożeń. Fabrizio Berizzi omówił też kwestię nowych technologii przełomowych takich jak sztuczna inteligencja, big data, technologia kwantowa, robotyka, systemy autonomiczne, nowe zaawansowane materiały, blockchain, hipersoniczne systemy broni i biotechnologie stosowane do wzmocnienia człowieka, które mogą stworzyć nowe zagrożenia. Berizzi podkreślił, że Europa pozostaje w tyle w porównaniu z USA, Chiami czy Rosją w zakresie nowych przełomowych technologii.

Dlatego też w tym roku ministrowie obrony EDA zatwierdzili utworzenie w ramach EDA ośrodka innowacji w dziedzinie obronności UE (HEDI). Centrum to będzie wzmacniać istniejące działania Agencji w zakresie innowacji, ale także inicjować nowe, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z UE. Na sam koniec Berizzi opowiedział o funduszach UE na rzecz obronności i bezpieczeństwa jak program „Horizone Europa - Horyzont Europa", który wspiera badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnia potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. W zakresie obronności i bezpieczeństwa program działa na rzecz opracowania technologii w dotyczących lepszej ochrony obywateli UE przed przestępczością i terroryzmem, ochrony granic, infrastruktury, czy zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego.

Autor. Defence24

Następnie głos zabrał Jakub Jaworski z Polish Chamber of National Defence Manufacturers, który przedstawił prezentację o tym jak współpracować z polskim przemysłem obronnym. Podkreślił, że przepisy polskie czy ryeknki są podobne do tych za granicą , a istniejące różnice są drobne. Przypomniał, że Polska wydaje bardzo dużo na obronność, jednakże zwrócił uwagę że informację o przetargach są bardzo często dostępne tylko w języku polskim co jest dobre dla firm rodzimych, ale nie zagranicznych. Problemem jest też publikowanie informacji przetargowych w różnych miejscach. Jaworski opowiedział też o problemach przetargowych i procedurach z nimi związanych, które czasem nie sp pozwalają na bardzo szybkie nabycie sprzętu. Problemem w Polsce o którym wspomniał Jaworki jest też niewystarczające l finansowanie badań i rozwoju w porównaniu z innymi krajami omówiona k została też kwestia współpracy z innymi polskimi firmamiw przemysłu zbrojeniowego, które muszą porozumiewać się w ramach wspólnych projeków. .Prelegent podkreśił również, że polska posiada dobrych inżynierów, ciekawe, innowacyjne produkty, ale potrzebuje wsparcia i inwestycji,.

Autor. Defence24

Następnym gościem był Mike Richardson z OpTecBB, który pokazał prezentację pt: Fotonika dla obronności w regionie Berlin Brandenburgia. Jego prezentacja składała się z omówienia czym jest OpTecBB. Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) to sieć kompetencji w zakresie technologii optycznych i mikrosystemów w regionie Berlin-Brandenburgia. OpTecBB e.V. jest inicjatywą firm i instytucji naukowych w Berlinie-Brandenburgii, których celem jest wspólne badanie i wykorzystanie tych technologii. OpTecBB e.V. została założona 14 września 2000 r. przez przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uniwersytety i stowarzyszenia przy wsparciu właściwych ministerstw landu Brandenburgii i Senatu Berlina.

Obecnie stowarzyszenie liczy około 115 członków. OpTecBB działa w zakresie fotoniki dla komunikacji i techniki czujników; analizy optycznej; techniki oświetleniowej; optyki biomedycznej i okulistycznej; techniki laserowej; techniki mikrosystemów. Mike Richardson opowiedział też czym jest Klaster fotoniczny, który łączy tradycję i nowoczesność w zakresie technologii optycznych i technologii mikrosystemów, tworząc w ten sposób podstawę zrównoważonego rozwoju regionalnych przedsiębiorstw poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w branży i jej licznych obszarach zastosowania. Dzięki różnorodnym kompetencjom liczne przedsiębiorstwa i instytucje badawcze sprawiają, że region Berlin-Brandenburgia należy do wiodących ośrodków przemysłowych na świecie. JTworzą one często podstawę dla innowacyjnych produktów i usług, np. w medycynie lub technice komunikacyjnej. Klaster ten zorientowany jest na 400 firm technologicznych (300 w Berlinie i 100 w Brandenburgii. Zrzesza 16 600 pracowników i daje 2,8 mld euro przychodu. OpTecBB organizuje także PHOTONICS DAYS, które odbędzie się 5-6 października.  OpTecBB wytwarza czujniki kwantowe, diody dla laserów, wyświetlacze montowane na kaskach, kryształy.

Autor. Defence24
Autor. Defence24

Kolejną prezentację wygłosił przedstawiciel firmy Ensemble, która zajmuje się dziedzina nanofotoniki czyli zaawanasowanych materiałów i zaawansowanych technologii opartych na kryształach. Firma pracuje na zaawansowanych materiałach, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziecinach jak fotonika, optoelektronika, chemia, chemia jądrowa, chemia lotnicza, chemia kosmiczna.  Ensemble oferuje szeroką gamę materiałów do zastosowań fotonicznych i elektronicznych. Materiały są monokrystaliczne i można je podzielić na dwie główne grupy kryształów. Pierwsza grupa to kryształ tlenkowe (YAG, YAP, GdCOB, NG0, SBN) Które są szeroko stosowane w fotonice, zwłaszcza w technice laserowej. Druga grupa to kryształy półprzewodnikowe z grupy związków AIIIBV np. GAP, GaAs, InP.

Autor. Defence24

Następną prezentację wygłosił przedstawiciel firmy GL Optic, która zajmuje się produkcją, dystrybuowaniem i obsługują systemów do pomiaru światła- od pojedynczych diod LED po kompleksowe testy opraw, zapewnia zintegrowane rozwiązania pomiaru światła w szerokim zakresie branż i zastosowań. Firma oferuje kompleksowy wybór sprzętu fotonicznego i radiometrycznego do badań i pomiarów wykraczających poza zasięg wzroku.

Autor. Defence24

Ostatnią firmą była SMARTTECH3D, która projektuje i buduje optyczne systemy pomiarowe dostosowane do konkretnych wymagań klientów w zależności od ich profilu i przewidzianych zastosowań. Jest producentem optycznych skanerów 3D.

Komentarze