Reklama

Polityka obronna

MSPO 2022: PIT-Radwar obecne na lądzie, w powietrzu i na wodzie

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy PGZ jest PIT-Radwar. Warszawski dostawca rozmaitych urządzeń, radarów i systemów uzbrojenia jest obecny na kieleckich targach MSPO. Przedsiębiorstwo prezentuje oraz oferuje Okrętowy System Uzbrojenia OSU-32K, interrogatory działające w standardzie Mark XIIA i naziemne elementy BSP Orlik.

Reklama

Wyróżniającym się elementem stoiska PIT-Radwar jest zdalnie sterowany, stabilizowany Okrętowy System Uzbrojenia OSU-35K. Wyposażony jest w automatyczną armatę 35 mm z niezależnym optoelektronicznym systemem śledzenia celu. W skład systemu wchodzi automatyczna armata (AM-35), zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca (ZGS-35), blok systemu kierowania ogniem (BSKO) i rezerwowe stanowisko kierowania ogniem (RSKO). OSU-35K zapewnia zwalczanie celów powietrznych wykonujących manewr kursem, prędkością i wysokością w strefie ognia oraz celów nawodnych. Przeznaczony jest do współpracy z CMS (Combat Management System). Otwarta architektura systemu, jego modułowość i skalowalność daje możliwość integracji na okrętach wielu klas.

Reklama
Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl
Reklama

Przechodząc do automatycznej armaty, to wykonana została w technologii włókien węgłowych. Jest obsługiwana zdalnie przez operatora za pośrednictwem systemu kierowania ogniem z wielozadaniowych konsol lub z RSKO. AM-35 może pracować w trybie autonomicznym z własną konsolą zdalnego sterowania lub w trybie zintegrowanym z systemem zarządzania walką (CMS). Oferuje szybkostrzelność na poziomie 550 strz./min. System dosyłania amunicji jest obustronny, a maksymalny zasięg wynosi 4800 metrów. Waży 3300 kg (bez amunicji).

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Z kolei Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-35 wykonano w technologii włókien węgłowych. Zawiera kamerę termowizyjna IR pasma 3–5 μm, kamerę telewizyjną TV, dalmierz laserowy o dużej częstotliwości powtarzania, wideotraker oraz interrogator IFF IKZ-50P. Systemy napędów i stabilizacji w azymucie i elewacji zapewniają precyzyjne sprzężenie linii celowania armaty i linii widzenia sensorów głowicy. Zasięg dalmierza wynosi 30.000 m, a masa 140 kg.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Blok systemu kierowania ogniem BSKO integruje w czasie rzeczywistym elementy systemu OSU-35K. Zapewnia komunikację pomiędzy elementami systemu, wypracowuje dane do kierowania efektorem. BSKO umożliwia pracę systemu w trybie automatycznym, półautomatycznym i ręcznym.

Rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO (opcjonalne) służy do manualnego naprowadzania na cel efektora wykorzystując kamerę na AM-35 w przypadku niesprawności BSKO lub braku danych z systemu CMS.

Rodzina interrogatorów (urządzeń zapytujących) systemu IFF Mark XIIA produkcji PIT-Radwar obejmuje trzy typy interrogatorów – IDZ-50, ISZ-50 oraz IKZ-50P – przeznaczone odpowiednio do współpracy z systemami obrony przeciwlotniczej dalekiego, średniego i krótkiego zasięgu. Pierwsze dwa zapewniają identyfikację w modach 1, 2, 3/A, C, S oraz szyfrowanych modach 4 i 5 (do poziomu 2), a ze względu na specyfikę zastosowań, IKZ-50P obsługuje tylko mody 4 i 5. Wszystkie urządzenia wykorzystują najnowocześniejsze technologie cyfrowe, zapewniające błyskawiczną i wiarygodną identyfikację, wysoką niezawodność oraz interoperacyjność. Bezpieczeństwo teleinformacyjne w modzie 5 zapewnia współpraca z szyfratorami zgodnymi ze standardem DoD AIMS 04-900A Option B. Modułowa konstrukcja i możliwość aktualizacji oprogramowania umożliwiają rozszerzanie funkcjonalności wszystkich urządzeń wraz z ewolucją standardów IFF i SSR.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

IDZ-50 jest interrogatorem dalekiego zasięgu przeznaczonym do współpracy z systemami obserwacji przestrzeni powietrznej oraz obrony powietrznej dalekiego zasięgu (LRAD). Pracuje on w modach 1, 2, 3/A, C i S oraz (po podłączeniu odpowiedniego szyfratora) w modach 4 i 5. Wykorzystanie monoimpulsowej metody wyznaczania azymutu, tłumienia listków bocznych (ISLS/RSLS) oraz nowoczesnych układów cyfrowych i algorytmów przetwarzania sygnałów umożliwia precyzyjną i niezawodną identyfikację obiektów. Rozbudowana autodiagnostyka i modułowa konstrukcja zapewniają szybką lokalizację usterek i krótki czas napraw, a możliwość aktualizacji oprogramowania pozwala na rozszerzanie funkcjonalności urządzenia w przyszłości.

ISZ-50 jest uniwersalnym interrogatorem średniego zasięgu. Przeznaczony jest do współpracy ze stacjami radiolokacyjnymi średniego i krótkiego zasięgu. Pracuje on w modach 1, 2, 3/A, C i S oraz (po podłączeniu odpowiedniego szyfratora) w modach 4 i 5. Wykorzystanie monoimpulsowej metody wyznaczania azymutu, tłumienia listków bocznych (ISLS/RSLS) oraz nowoczesnych układów cyfrowych i algorytmów przetwarzania sygnałów umożliwia precyzyjną i niezawodną identyfikację obiektów. Rozbudowana autodiagnostyka i modułowa konstrukcja zapewniają szybką lokalizację usterek i krótki czas napraw, a możliwość aktualizacji oprogramowania pozwala na rozszerzanie funkcjonalności urządzenia w przyszłości.

IKZ-50P jest najmłodszym członkiem rodziny interrogatorów IFF Mark XIIA. Przeznaczony do współpracy ze stacjami radiolokacyjnymi krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu lub do pracy autonomicznej jako ostatni element prowadzenia identyfikacji przed użyciem uzbrojenia. Pracuje on w modach 4 i 5 (po podłączeniu odpowiedniego szyfratora). Wykorzystanie nowoczesnych układów cyfrowych i algorytmów przetwarzania sygnałów oraz (opcjonalnie) monoimpulsowej metody wyznaczania azymutu i tłumienia listków bocznych (ISLS/RSLS) umożliwia precyzyjną i niezawodną identyfikację obiektów. Rozbudowana autodiagnostyka i modułowa konstrukcja zapewniają szybką lokalizację usterek i krótki czas napraw, a możliwość aktualizacji oprogramowania pozwala na rozszerzanie funkcjonalności urządzenia w przyszłości. Kompaktowa obudowa, niewielki pobór mocy i możliwość pracy z antenami stałymi lub obrotowymi systemu IFF umożliwiają współpracę z szerokim wachlarzem platform SHORAD i VSHORAD.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Rodzina transponderów (urządzeń odzewowych) systemu IFF Mark XIIA obejmuje dwa typy transponderów – transponder lotniczy TRL-50 oraz transponder naziemny TRN-50.

TRL-50 jest transponderem lotniczym systemu IFF Mark XIIA, który jednocześnie pełni rolę interrogatora w systemie RIFF (Reverse IFF) przeznaczonym do prowadzenia identyfikacji w relacji powietrze-powierzchnia (ziemia, woda). System ten umożliwia identyfikację własnych jednostek naziemnych (morskich) wyposażonych w odpowiednie respondery (urządzenia odzewowe systemu RIFF). Transponder obsługuje pełny zestaw modów cywilnych i wojskowych, tj. mody 1, 2, 3/A, C, S oraz 4 i 5. Rozbudowany zestaw interfejsów pozwala na łatwą integrację TRL-50 z platformami lotniczymi i morskimi.

TRN-50 jest naziemnym responderem systemu RIFF przeznaczonym do instalowania na platformach naziemnych i morskich. We współpracy z transponderem TRL-50 lub innymi urządzeniami obsługującymi system RIFF zapewnia on możliwość identyfikacji własnych platform na polu walki, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo ostrzelania przez siły własne.

Emulator ICE-01 to emulator szyfratora modu 5 systemu IFF Mark XIIA zgodnego ze specyfikacją US DoD AIMS 04-900(A), Option B. Zapewnia on możliwość testowania interrogatorów i transponderów systemu identyfikacji IFF Mark XIIA i ich interoperacyjności z platformami współpracującymi. Umożliwia prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na platformach współpracujących bez konieczności używania rzeczywistych szyfratorów (KIV-77 albo ich ekwiwalentów).

Naziemna Stacja Kontroli przeznaczona jest do kontroli pracy systemu Bezzałogowych Statków Powietrznych, sterowania platformą powietrzną oraz pozyskiwania i przetwarzania danych z rozpoznania. Umożliwia załodze planowanie misji, kontrolę misji, kierowanie lotem platformy powietrznej, sterowanie zamontowanymi na platformie sensorami, realizację procedur startu i lądowania, raportowanie wyników realizacji misji, ćwiczenia planowanych misji na wbudowanym symulatorze. Obsługa NSK ma możliwość komunikacji z nadrzędnym systemem dowodzenia (łączność foniczna, transmisja danych) oraz z ATC (łączność foniczna). Dodatkowa radiostacja zapewnia załodze łączność foniczną podczas przygotowania systemu do pracy oraz startu platformy powietrznej. NSK jest przewożona na pojeździe specjalnym Jelcz.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Naziemny Terminal Danych przeznaczony jest do zapewnienia komunikacji z bezzałogowym statkiem powietrznym, (jako element pośredniczący między Naziemną Stacją Kontroli, a platformą powietrzną) oraz zapewnienia wymiany danych z zewnętrznym otoczeniem systemowym z wykorzystaniem dodatkowej radiostacji IP.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Dzięki umieszczeniu środków łączności radiowej na wspólnej platformie oddalonej od miejsca pracy pilotów-operatorów zestawu (NSK) zwiększa się bezpieczeństwo załogi. Umożliwia dwukierunkową, szyfrowaną łączność radiową z platformą powietrzną na odległość do około 10 kilometrów za pomocą anten dookólnych.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Przy większych odległościach (maksymalnie ponad 100 kilometrów) wykorzystywana jest antena kierunkowa. System pozycjonowania anten, sterujący rotorem masztu, zapewnia „śledzenie" przez antenę kierunkową zmian położenia platformy w azymucie i elewacji. NTD jest zabudowany na przyczepie przewidzianej do holowania przez pojazd specjalny Jelcz.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl

Wynośny Terminal Video jest przeznaczony do przedstawiania zobrazowania wideo sytuacji w rejonie rozpoznania, pozyskiwanego przez sensory zamontowane na platformie powietrznej w czasie rzeczywistym, (za pośrednictwem NSK) np. na stanowiskach dowodzenia. Umożliwia użytkownikowi znajdującemu się w odległości co najmniej 500 metrów od NSK obserwację sytuacji zobrazowanej równocześnie na stanowiskach pracy. Dzięki łączności telefonicznej z wbudowanego cyfrowego pulpitu łączności możliwa jest komunikacja z pilotami-operatorami wewnątrz NSK. WTV jest zabudowany w walizce transportowej przewożonej wraz z niezbędnym okablowaniem światłowodowym w NSK.

Autor. Kacper Bakuła/Defence24.pl
Reklama

Komentarze (6)

 1. Był czas_3 dekady

  OSU-35K to po modyfikacji może już być jeden z elementów SONY

 2. Paweł P.

  Ten WINDOWS na pokładzie jest niedopuszczalny!

 3. Darek S.

  Ten cały system OSU-35K. wraz ze zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-35 oraz systemem kierowania ogniem PIT Radwar powinien umieścić na nośniku typu Jelcz lub Tatra, alternatywnie na podwoziu KRAB-a i zaproponować do ochrony lotnisk, kluczowych obiektów, typu elektrownie, oraz kolumn w trakcie przemarszu. To jest drogie urządzenie, ale uważam, że nasze elektrownie warte są tej ochrony. W trybie pilnym wysłałbym kilka prototypów tego urządzenia na podwoziu KRAB-a na Ukrainę, celem przetestowania skuteczności działania tego systemu. Jak się sprawdzi wprowadziłbym produkcję masową na dużych liniach montażowych, aby zminimalizować koszty.

 4. Był czas_3 dekady

  Wszystkie archaiczne Wróble 2x23mm na okrętach MW powinny być zastąpione przez OSU- 35K.

 5. Van_D

  Może pomysłem jest stworzenie niedużych autonomicznych trudno wykrywalnych kutrów w technologii stealth wyposażonych w takie działka i wyrzutnie piorunów patrolujących autonomicznie lub zdalnie z brzegów granice naszych wód terytorialnych...

 6. Chyżwar

  Mam nadzieję, że tym razem panowie esteci będą zadowoleni. Moim skromnym zdaniem do wyglądu AM-35 i ZGS-35 chyba trudno się czepnąć.

Reklama