Przemysł obronny

Symulatory dla Grotów, Leopardów i systemy autonomicznych pojazdów. OBRUM Gliwice na MSPO

MS-20 i MG-20 Daglezja
MS-20 i MG-20 Daglezja
Autor. Adam Świerkowski/Defence24

Spółka OBRUM uczestniczy w targach MSPO od początku ich istnienia, od pierwszej edycji, zatem nie moglo jej zabraknąć i w tym roku, wraz z szeroką gamą symulatorów.

Reklama

Spółka OBRUM od wielu lat dostarcza swoim klientom zaawansowane symulatory pozwalajace na efektywne i tańsze szkolenie osób z nich korzystajacych, co ma odbicie w prezentowanych produktach tego przedsiębiorstwa na targach MSPO 2022. Nie można także zapomnieć o dorobku spółki w kwestii wozów specjalistcznych dla wojska jak mosty Daglezja czy pojazdy MID.

Reklama

W tym roku prezentowane są następujące narzędzia symulacyjne:

Aplikacja OBRTrain do MSBS Grot, karabinu maszynowego UKM 2000 i pistoletu

OBRTrain to narzędzie pozwalające na tworzenie interaktywnych aplikacji/systemów do nauki budowy, obsługi oraz prezentacji danych technicznych sprzętu wojskowego lub sprzętu będącego w posiadaniu i użytkowaniu innych służb mundurowych, a także sprzętu z rynku cywilnego. Umożliwia, dzięki przeglądarce modeli i procedur, prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi maszyn i urządzeń technicznych – zarówno w formie stacjonarnej jak i e-learning. OBRTrain to narzędzie do wytwarzania w sposób pół-automatyczny cyfrowych wersji procedur obsługowych, będących elementem bazowym dla następujących rodzajów aplikacji szkoleniowych:

Reklama
 • serwisowych
 • diagnostycznych
 • aplikacji do szkolenia w zakresie obsług technicznych
 • interaktywnych katalogów części zamiennych
 • obsługi interfejsów HMI i powtarzalnych procesów użytkowych
Autor. Piotr Miedziński/Defence24

Dostarczane aplikacje mogą opierać się o platformę e-learningową, co pozwala użytkownikowi na prowadzenie kursów poprzez zdalny dostęp. Za pośrednictwem komputera posiadającego dostęp do bazy danych, instruktor „przypisuje" wybrane obszary kursów do poszczególnych użytkowników, dzięki czemu szkolony w czasie trwania kursu przyswaja informacje zgodnie z przydzieloną kolejnością i zakresem. Każdy z pakietów szkoleniowych może być powiązany z obowiązkowym testem bądź zadaniem weryfikującym aktualny stan wiedzy. System może generować oceny automatycznie, co pozwala odciążyć instruktora z czasochłonnych i monotonnych czynności sprawdzających. Instruktor posiada wgląd w wyniki kursantów w dowolnym momencie szkolenia (pod warunkiem bycia zalogowanym w systemie).

Podstawowymi elementami aplikacji zbudowanych z wykorzystaniem platformy OBRTrain, są szczegółowo odwzorowane trójwymiarowe, wirtualne modele komponentów składowych. Operacje na tych modelach stanowią główną funkcjonalność oprogramowania.

Autor. Piotr Miedziński/Defence24

Użytkownik posiada możliwość przeprowadzania złożonych interakcji (np. czynności obsługowych) na wirtualnym urządzeniu lub maszynie. Geometria przestrzenna modeli wykorzystywanych w aplikacji jest odwzorowywana na poziomie szczegółowości umożliwiającym zapoznanie z budową urządzenia i jego podstawowymi funkcjonalnościami. Jakość wizualizacji modeli może zostać „pogorszona", na życzenie użytkownika, na przykład w celu ochrony własności intelektualnej „know-how". Modele przestrzenne grupowane są w odpowiednie struktury i oprócz prezentacji graficznej, widoczne są także w postaci struktury drzewa, gdzie wyszczególnione są poszczególne podsystemy/zespoły składowe.

Produkt ten został przez spółkę OBRUM zgłoszony do konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa.

Symulator proceduralny mostu MG-20

Symulator proceduralny nowej generacji to nowoczesne narzędzie szkoleniowe przewidziane do nauki podstawowych czynności z zakresu obsługi urządzeń, procedur przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, jak i procedur bezpieczeństwa eksploatacji. Umożliwia wierne i realistyczne odwzorowanie procedur obsługowych oraz wysoką jakość wizualizacji. Dzięki atrakcyjnej i intuicyjnej formie szkolenia zapewnia szybkie przyswajania danych wraz z możliwością sprawdzenia zdobytej wiedzy przy użyciu panelu egzaminacyjnego. Proponowane narzędzie szkoleniowe pozwala na uzyskanie pożądanego efektu szkoleniowego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów szkolenia na rzeczywistym obiekcie.

Podstawowe cechy:

 • rzeczywiste kontrolery;
 • zróżnicowane scenariusze;
 • kompletne procedury;
 • wirtualny zestaw narzędzi;
 • wierne odwzorowanie fizyki;
 • wysoka jakość obrazu;

Oferowany symulator pozwala na dowolne dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Urządzenie umożliwia zarówno wykorzystanie rzeczywistych kontrolerów zastosowanych w warunkach normalnej pracy urządzeń jak i ich imitatorów czy też kontrolerów typu klawiatura, mysz komputerowa. Aplikacja symulatora umożliwia realizację procedur obsługowych w różnych warunkach środowiskowych i trybach pracy. Wśród dostępnych narzędzi istnieją między innymi: możliwość rejestracji czasu ćwiczenia i sposobu realizacji procedur oraz postępów procesu szkoleniowego. System szkoleniowy gwarantuje jego niezawodne funkcjonowanie na standardowym komputerze klasy PC. Istnieje również możliwość jego adaptacji na platformy mobilne (np. tablet).

MS-20 i MG-20 Daglezja
MS-20 i MG-20 Daglezja
Autor. Adam Świerkowski/Defence24
Autor. Adam Świerkowski

Symulatory dla kierowcy czołgu Leopard (wersja biurkowa)

Symulatory przeznaczone są dla kierowców czołgów Leopard będących na wstępnym etapie szkolenia. Pojedyncze urządzenia można jednak łączyć w sieć, co daje możliwość szkolenia zaawansowanego np. na poziomie kompanii. Symulatory dla kierowców Leopardów to tylko jedno z zastosowań, bowiem takie urządzenia mogą szkolić różnych specjalistów, wielu typów wojsk.

System został opracowany przez biuro Symulatorów OBRUM, które zajmuje się tworzeniem oprogramowania symulacji pozwalającego na realizacji szkoleń grupowych. Rozwój technologii informatycznych, wraz z odpowiednią wizją procesu szkolenia umożliwia tworzenie systemów szkoleniowych nowej generacji. Pozwalają one na równoczesne współdziałanie w wirtualnym środowisku operatorów maszyn (inżynieryjnych, mostów mobilnych czy robotów), załóg pojazdów bojowych, a także przedstawicieli dowództwa. Przy budowie tego systemu wykorzystano narzędzia bazujące na standardowych technologiach informatycznych oraz zaawansowaną grafikę komputerową 3D, wbudowaną w system symulacji czasu rzeczywistego. Trenażery CBT połączone z odpowiednim osprzętem komputerowym, pozwalają na tworzenie kompleksowych systemów szkolenia – tzw. Laboratoriów symulacji (używane jest także określenie ang. Battle Labs).

Ich możliwości szkoleniowe mogą zostać rozszerzone dzięki połączeniu z systemami symulacyjnymi innych szczebli i rozdzielczości (np. symulator JCATS bądź kompleksowe symulatory  np. BESKID 2M/K czy SJCL-6P). Integracja z innymi systemami symulacji jest możliwa dzięki temu, iż oprogramowanie symulacji jest kompatybilne z interfejsami HLA/DIS. OBRUM wykonał już dwa wdrożenia kompleksowego wyposażenia sal szkoleniowych przeznaczonych do szkolenia zespołów specjalistów wojskowych. Treningi z użyciem tego typu sprzętu umożliwiają szkolenia na poziomie plutonu, kompanii czy przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla załóg obsługujących różnego typu uzbrojenie.

Autor. Adam Świerkowski/Defence24

Demonstrowany jest też modułowy system autonomii (MSA) dla pojazdów autonomicznych, opracowany w Biurze Symulatorów OBRUM, jest zbiorem nowoczesnych modułów sztucznej inteligencji wykorzystujących dane wejściowe z typowych czujników używanych w pojazdach autonomicznych. System posiada postać modułową. Do jego prawidłowego funkcjonowania mogą więc być używane różne typy sensorów w różnych konfiguracjach, niekoniecznie kosztowne skanery laserowe 3D (lidary). Opracowana technologia umożliwia modelowanie procesów decyzyjnych pojazdów autonomicznych za pomocą edytowalnych drzew behawioralnych, co oznacza, że użytkownik (operator technologii) staje się projektantem zachowania pojazdu i w odróżnieniu od rozwiązań typu end-to-end (operator nie ma wpływu na procesy decyzyjne sztucznej inteligencji), zachowanie pojazdu jest względnie przewidywalne i bezpieczne.

Wykorzystanie drzew behawioralnych w systemie decyzyjnym umożliwia ciągłą rozbudowę systemu o obsługę kolejnych sensorów oraz implementację najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji i analizy danych. Umożliwia też podejmowanie decyzji zespołowych, na podstawie wielu modułów i czujników rozwiązujących ten sam problem.

Autor. PGZ OBRUM

Zwiedzający MSPO mogą zapoznać się również z Animacja ukazującą główne funkcjonalności Maszyny Inżynieryjno-Drogowej po modernizacji MID 2000

Pojazdy, poza podtrzymaniem dotychczasowych funkcjonalności, są uzupełnione specjalistycznym wyposażeniem technicznym znacznie zwiększającym możliwości, ergonomię, komfort użytkowania i racjonalne gospodarowanie energią. W maszynie usprawniane są zespoły, podzespoły, mechanizmy i urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

W procesie modernizacji wykonane zostały:

 • modyfikacja układu napędowego,
 • modyfikacja układu hydraulicznego do przyłączenia nowego osprzętu roboczego (wiertnica),
 • pojazd wyposażany jest w kamery,
 • modyfikacja blokady zawieszenia, układu sterowania i układu pozycjonowania lemiesza,
 • wprowadzono agregat APU
 • polepszenie parametrów układu napędowego i hydraulicznego, unowocześnienie pojazdu poprzez zastosowanie dodatkowego osprzętu (wiertnica), poprawę widoczności pracy po zastosowaniu kamer, dodatkowe zasilanie z agregatu.

W ramach modernizacji lub modyfikacji OBRUM wykonuje również kompletną dokumentację techniczną.

Autor. Adam Świerkowski/Defence24

Komentarze