MSPO 2021: "Największy w historii" kontrakt na Narew podpisany

7 września 2021, 18:23
MSPO 2021:
Fot. Tomasz Głowacki/Defence24.pl.

Ukoronowaniem pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przymysłu Obronnego MSPO 2021 było podpisanie przez Polską Grupę Zbrojeniową umowy ramowej ws. pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ) o kryptonimie Narew. Jest to najwięcej warta i najbardziej skomplikowana umowa w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego.

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

W podpisaniu umowy między konsorcjum PGZ-Narew i Inspektoratem Uzbrojenia wzięli udział prezydent RP, Andrzej Duda oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Ten ostatni złożył podpis na umowie, drugim sygnatariuszem był prezes PGZ Sebastian Chwałek. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na dostawę systemów „Narew”. Chodzi o opracowanie oraz dostawę komponentów i podsystemów dla dwudziestu trzech przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu, w tym pozyskanie technologii oraz wiedzy, budowa potencjału przemysłowego, zarządzanie projektem oraz integracja systemu. 

Cieszę się z zawarcia tych umów. To oznacza dalszy proces modernizacji naszej armii. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwsza umowa to ramowa umowa na systemy zestawów Narew, to największy kontrakt, najbardziej skomplikowany w historii SZ. Kilkadziesiąt miliardów złotych na prawie 400 wyrzutni(...). Wreszcie realizujemy poważne zadanie na najwyższym światowym poziomie i uzupełniamy elementy tarczy rakietowej. Kontrakt będzie wypełniany przez lata. Umowa jest ramowa, bo ona będzie wypełniana całym szeregiem umów na dostawy konkretnych elementów tego systemu od poszczególnych partnerów konsorcjum PGZ Narew. Te firmy są naszymi firmami rodzimymi, polskimi.

Andrzej Duda, prezydent RP

Bardzo się cieszę, że PGZ podjął się tej misji integracji i stworzenia zestawów rakietowych przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, które rzeczywiście uzupełnią system obrony przeciw lotniczej i przeciwrakietowej, które stanowić będą też mam nadzieję w przyszłości produkt eksportowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej – liczymy na to. Mam nadzieję, że Narew stanie się marką Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także marką polską, marką eksportową w przyszłości

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Do podstawowych komponentów pozyskiwanych ZROP-KZ należy zaliczyć:

 • Efektory – rakiety oraz systemy wyrzutni rakiet (pocisk o zasięgu maksymalnym rzędu 25 do 40-50 km, naprowadzany inercjalnie, niezależnie od konkretnego radaru).
 • Systemy radiolokacyjne, w tym:
 • Radar Wielofunkcyjny Kierowania Ogniem SAJNA;
 • Radar Wstępnego Wykrywania Celów P-18PL;
 • Radary Pasywnej Lokacji PET/PCL;
 • Kabiny operacyjne i kabiny kierowania walką;
 • Mobilne węzły łączności;
 • Sensory optoelektroniczne;
 • Samochody Transportowo-Załadowcze;
 • Pojazdy specjalne;
 • Pakiety szkoleniowe i logistyczne.

„Narew” to największy kontrakt, jakiego realizacji podejmuje się Rzeczpospolita Polska i jednocześnie największe, strategicznie ważne dla przyszłości Grupy zamówienie, skierowane na ręce polskiego przemysłu obronnego, wielokrotnie przewyższające skalę takich programów jak „Miecznik” czy „Regina”. Dzięki realizacji tego projektu ustanowimy nowe, oraz rozwiniemy już posiadane kompetencje w obszarze precyzyjnego uzbrojenia, łączności, radiolokacji i szeregu innych segmentów naszej działalności. Kompetencje te wykorzystamy w obsłudze cyklu życia tych zestawów oraz dalszym rozwoju systemu obrony powietrznej Polski

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Zawarta umowa ramowa otwiera drogę dla kolejnych porozumień wykonawczych, pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum PGZ-Narew, dla których negocjacje właśnie się rozpoczną. Dlatego też nie podano na razie dokładnej wartości kontraktu, niemniej pojawiały się szacunki mówiące o kwotach od 30 do 60 mld złotych. Trzeba zaznaczyć, że pozyskanie 23 zestawów (baterii) Narew oznacza de facto zakup 46 jednostek ogniowych z wyrzutniami i radarami wielofunkcyjnymi kierowania ogniem, a sam system ma mieć rozbudowaną konfigurację (uwzględniającą m.in. radary wstępnego wykrywania, sensory optoelektroniczne itd.). Kwota kontraktu obejmie też fundusze związane z budową potencjału przemysłowego, choćby transferem technologii efektora (pocisku rakietowego).

System Narew ma wejść na wyposażenie 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (uzupełniając system Wisła), ale też czterech pułków przeciwlotniczych Wojsk Lądowych (włącznie z nowo formowaną jednostką 18 Dywizji Zmechanizowanej) oraz być może brzegowych jednostek Marynarki Wojennej. Największym użytkownikiem zestawów Narew będą Wojska Lądowe, w WL zastąpi on zestawy Kub i (częściowo) Osa, w jednostkach rakietowych Sił Powietrznych - systemy Newa-SC. 

Zgodnie z przyjętymi w umowie założeniami, kontraktowanie wszystkich elementów będzie realizowane w sposób skoordynowany i powinno zakończyć się w 2023r., co powinno umożliwić przeprowadzenie pierwszego strzelania bojowego ze zintegrowanego systemu w 2026 r. Przyjęta formuła – umowa ramowa oraz pochodne umowy wykonawcze – ma na celu minimalizację ryzyka, związanego z terminowym wdrażaniem do SZ RP systemów obrony przeciwlotniczej oraz pozwala na optymalizacje zarządzania programem – zarówno po stronie wojska jak i przemysłu. Kluczowy komponent systemu – efektor – zostanie pozyskany w ramach transferu technologii od partnera zagranicznego. Obecnie Konsorcjum PGZ-NAREW prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi dostawcami, by uzyskać jak najszerszy zakres kompetencji i wiedzy do produkcji oraz rozwoju rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu w ramach Konsorcjum.

Do budowy zestawu Narew będą wykorzystane rozwiązania wprowadzone do Sił Zbrojnych RP w ramach prac związanych z programem Wisła. W praktyce chodzi tu zapewne o system zarządzania walką IBCS. PGZ podkreśla, że konsorcjum w pracach wykorzystywać będzie doświadczenie oraz zdolności wypracowane w ramach projektu Wisła, m.in. dotyczące integracji krajowych systemów radiolokacyjnych z systemem C2, na którym pracować będzie "Narew". Przypomnijmy, że niedawno podpisane zostały umowy wykonania zobowiązań offsetowych, związane z programem Narew.

Jednocześnie konsorcjum PGZ deklaruje, że będzie dążyć będzie do pozyskania środków oraz ustanowienia pracy rozwojowej, mającej na celu wytworzenie krajowego systemu tej kategorii, pozwalające na pełną integrację rozwiązań z zakresu obrony powietrzne – środków radiolokacyjnych, systemów bardzo krótkiego zasięgu oraz innych wyrobów, będących obecnie na wyposażeniu SZ RP. Możliwe więc, że w pewnej części zestawy Narew będą wykorzystywać również krajowy system C2. 

W skład Konsorcjum PGZ-Narew wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W projekcie uczestniczyć będą mogły również inne przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich. 

Reklama
Reklama

>>> MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO MSPO 2021 - WIADOMOŚCI, ANALIZY, WYWIADY - SERWIS SPECJALNY DEFENCE24.PL <<<

MSPO
MSPO
KomentarzeLiczba komentarzy: 0